Rynek farm fotowoltaicznych w Polsce, a rozwój energetyki słonecznej w roku 2022

Rynek farm fotowoltaicznych w Polsce, a rozwój energetyki słonecznej w roku 2022

Fotowoltaika to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce, czego potwierdzeniem są lata 2020 i 2021, które były najlepszymi w historii dla tej branży. Co więcej, zgodnie z informacjami Instytutu Energii Odnawialnej, w zeszłym roku już 1,5% wyprodukowanego prądu pochodziło właśnie z instalacji fotowoltaicznych. Wszystko wskazuje na to, że „boom” na fotowoltaikę będzie trwał nadal – nie tylko w 2022 roku, ale i w kolejnych latach. Sprawdźmy, jak wygląda obecnie rynek farm fotowoltaicznych w Polsce i jakie są prognozy na przyszłość.

Farmy fotowoltaiczne i ich rosnący udział w wytwarzaniu energii elektrycznej

2021 rok był kolejnym, w którym odnotowano wzrost inwestycji w fotowoltaikę w Polsce. Mowa tu zarówno o instalacjach wznoszonych na użytek prywatny, jak też farmach fotowoltaicznych, czyli systemach o większej mocy. Efekt? Rosnący udział fotowoltaiki w wytwarzaniu energii elektrycznej – to obecnie najpopularniejsze źródło energii odnawialnej w naszym kraju.

Najlepszym potwierdzeniem powyższych słów są liczby. W rządowej strategii „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku” przewidywano, że moc fotowoltaiki rzędu 5-7 GW nasz kraj osiągnie dopiero w 2030 roku. Okazało się jednak, że potrzebne na to było o wiele mniej czasu. Już w drugiej połowie 2021 roku Polska przekroczyła barierę 5 GW, a pod koniec roku dobiła do 7 GW. Agencja Rynku Energii poinformowała, że skumulowana moc wszystkich instalacji fotowoltaicznych wynosiła w listopadzie 2021 roku aż 7,122 GW.

W efekcie fotowoltaika stanowi ok. 44% mocy wszystkich odnawialnych źródeł energii w naszym kraju, a rynek farm fotowoltaicznych w Polsce wyprzedził pod względem ilości wytwarzanej energii nawet elektrownie wiatrowe, które rozwijane są o wiele dłużej.

Udział Polski w produkcji energii słonecznej i plany budowy nowych farm fotowoltaicznych w roku 2022

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, nie dziwi, że rynek farm fotowoltaicznych w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki pod koniec czerwca 2021 roku w naszym kraju działały aż 82 instalacje fotowoltaiczne o mocy większej lub równej 1 MW. Oznacza to wzrost o 36,7% w porównaniu do końca 2020 roku.

Błyskawiczny rozwój rynku farm fotowoltaicznych w Polsce sprawił, że znaleźliśmy się wśród ośmiu państw UE, które ustanowiły nowe rekordy w udziale produkcji energii słonecznej podczas szczytu letniego w 2021 roku. W efekcie nasz kraj stał się czwartym największym rynkiem fotowoltaicznym w Europie – przed nami są tylko Niemcy, Hiszpania oraz Holandia. Wyprzedziliśmy natomiast Francję, a mniej energii od Polski produkują również Grecja, Dania, Węgry, Włochy oraz Szwecja, która zamyka czołową dziesiątkę.

Co więcej, wciąż docierają do nas informacje o dalszym rozwoju rynku farm fotowoltaicznych w Polsce oraz planach budowy kolejnych elektrowni słonecznych, przy czym coraz częściej mówi się o farmach generujących nawet kilkukrotnie większą moc. W efekcie, według prognoz Instytutu Energetyki Odnawialnej, na przełomie 2023 i 2024 roku nastąpi zrównanie mocy zainstalowanej w farmach fotowoltaicznych z mocami prosumenckimi. Co ważne, wśród inwestorów znajdują się nie tylko krajowi operatorzy sieci elektroenergetycznych i zagraniczni deweloperzy, ale również mniejsze firmy, które pragną wytwarzać energię i czerpać z tego tytułu zyski.

Polska Grupa Energetyczna, będąca największym polskim producentem energii elektrycznej w naszym kraju, ogłosiła na 2022 rok budowę 5 nowych farm–Bedlno Radzyńskie 2, Brzeźnik, Kaleń, Wrzeszczewice 1 oraz Wrzeszczewice 2. Moc pojedynczego modułu osiągnie 535 W – to ponad 2 razy więcej od mocy każdego z paneli na Górze Żar, gdzie w 2015 roku po raz pierwszy wybudowano farmę PGE. Takie dane najlepiej świadczą o rozwoju rynku farm fotowoltaicznych w Polsce.

Rynek farm fotowoltaicznych w Polsce – największe elektrownie

Obecnie największa elektrownia słoneczna w Polsce posiada moc 70 MW – znajduje się w gminie Brudzew (woj. wielkopolskie) i należy do ZE PAK. Nieco mniej energii wytwarza farma fotowoltaiczna w gminie Witnica (woj. lubuskie) o mocy 64,6 MW należąca do Alternus Energy Group. Podium zamyka elektrownia Better Energy w miejscowości Postomino (woj. zachodniopomorskie), która posiada moc niespełna 30 MW.

Warto pamiętać, że rynek farm fotowoltaicznych w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie. Oznacza to, że za chwilę palmy pierwszeństwa przejąć mogą nowe elektrownie słoneczne. Dowodem na to jest fakt, że wszystkie największe obecnie farmy fotowoltaiczne powstały w 2021 roku.

Przyszłość inwestowania w farmy fotowoltaiczne w Polsce

Wydaje się, że obecnie mamy najlepszy czas na inwestowanie w elektrownie słoneczne. Rozwój rynku farm fotowoltaicznych w Polsce będzie widoczny jeszcze przez wiele kolejnych lat, a potwierdzeniem tego są ponownie prognozy Instytutu Energii Odnawialnej. Zakłada on, że już w 2022 roku moc fotowoltaiki w Polsce osiągnie 9-10 GW, a do 2030 roku nawet 27 GW!

Obecnie możliwości związane z inwestowaniem w ten rodzaj energii odnawialnej są bardzo duże. Jeden z najlepszych sposobów to zakup farmy fotowoltaicznej, która jest bezobsługowa i zapewnia bardzo wysoką rentowność na poziomie kilkunastu procent w skali roku.

Farmy fotowoltaiczne jako bezpieczna inwestycja kapitału

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną niesie wiele korzyści. Po pierwsze zapewnia bardzo duże zyski i dochód pasywny, ponieważ jest bezobsługowa (brak czynnika ludzkiego – wymaga jedynie cyklicznego serwisowania oraz monitorowania pracy) i może działać bezawaryjnie na przestrzeni wielu dziesięcioleci. Co więcej, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, który wynika z prostoty inwestycji oraz minimalnej liczby czynników wpływających na zaburzenie jej pracy. Po drugie inwestor może liczyć na zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie. I w końcu po trzecie – jest to rozwiązanie przyszłościowe, zwłaszcza w dobie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, wzrostu cen jej sprzedaży oraz rosnących wymagań Unii Europejskiej w związku z poziomem produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Jeżeli chcesz dokonać bezpiecznej i opłacalnej inwestycji, możesz zakupić farmę fotowoltaiczną w ofercie DOinwestuj.pl. Dzięki temu osiągniesz duże zyski ze sprzedaży energii elektrycznej (rentowność na poziomie 14% w skali roku), zyskasz kompleksowe wsparcie i nie będziesz musiał martwić się o zarządzanie farmą czy kwestie związane ze sprzedażą energii elektrycznej. To zadanie profesjonalnego operatora.

Przekonaj się, że to opłacalna oraz bezpieczna inwestycja i dołącz do rozwijającego się rynku farm fotowoltaicznych w Polsce!


Data publikacji: 2022-05-29
 

Źródła:

https://enerad.pl/aktualnosci/fotowoltaika-w-polsce-podsumowanie-2021-roku/

https://swiatoze.pl/rosnie-liczba-elektrowni-fotowoltaicznych-w-polsce/

https://www.farmer.pl/energia/rok-2021-byl-rekordowy-pod-wieloma-wzgledami-dla-polskiej-fotowoltaiki,114691.html

https://enerad.pl/fotowoltaika/najwieksze-farmy-fotowoltaiczne-w-polsce-ranking/

https://globenergia.pl/rozpoczeto-budowe-kolejnych-farm-fotowoltaicznych-w-polsce/

https://300gospodarka.pl/news/polska-bije-rekord-w-produkcji-energii-slonecznej-eksperci-zasluga-programu-moj-prad-i-niskich-ceny-instalacji

https://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/106962/polska-czwartym-najwiekszym-rynkiem-fotowoltaicznym-w-europie