5 powodów, dla których warto inwestować w farmy wiatrowe

Wszystko co powinieneś wiedzieć o inwestowaniu w farmy wiatrowe

1. Zakup udziałów w farmie wiatrowej jako inwestycja w zieloną przyszłość

Inwestowanie w farmy wiatrowe to nie tylko bezpieczny sposób lokowania kapitału , ale również konkretny udział w redukcji emisji gazów cieplarnianych i trosce o środowisko. Alarmujące dane dot. skutków globalnego ocieplenia sprowokowały, że światowi przywódcy rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym energii wiatrowej uznali za globalny priorytet. Intensywny rozwój farm wiatrowych z pewnością stworzył wiele nowych możliwości inwestycyjnych w Polsce, gdzie inwestorzy już kupują udziały w funkcjonujących i nowo powstających farmach wiatrowych. Energetyka wiatrowa jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów OZE. Ilość energii wygenerowanej przez farmy wiatrowe w Polsce w 2030 roku będzie wynosić 29%. Dla porównania w 2019 ilość energii wyprodukowanej z wiatru wynosiła 8,2% całkowitej zużytej energii.

2. POLITYKA ZERO CARBON, a długoterminowe rozwiązania dla środowiska

W Polsce odnawialne źródła energii stanowią coraz bardziej popularne rozwiązania pozyskiwania energii. Niniejsze zmiany są efektem polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która zakłada nie tylko osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, ale także coraz większe ambicje dotyczące skali i szybkości redukcji CO2. Dla Polski oznacza to wielką transformację energetyczną, wyjście z węgla i przejście na zieloną energię. Szeroko pojmowana transformacja energetyczna będzie skutkować  zwiększonym popytem na energię wiatrową. Ponadto coraz więcej firm wprowadza "zero carbon policy", czyli promują kupowanie  wyłącznie energię zieloną, w tym wiatrową. Aktualne zmiany i globalny krok w stronę energii wiatrowej dla inwestorów stwarza możliwość bezpiecznego inwestowania, kupowania udziałów w farmach wiatrowych i długoterminowego czerpania zysków z ich funkcjonowania.

3. Inwestycja w farmę wiatrową to bezpieczny dochód pasywny

Przewiduje się, że do roku 2030 poziom popytu na energię w Polsce wzrośnie o 36,3% (Raport Agencji Rynku Energii). We wszystkich sektorach gospodarki przewiduje się rosnącą tendencję, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię, co z pewnością zapewni rynek zbytu dla właścicieli farm wiatrowych i co za tym idzie, regularny zysk. Prognozy ekspertów branży energetycznej mogą być sygnałem dla inwestorów, że inwestycja w farmę wiatrową to bezpieczny dochód pasywny.

4. Inwestowanie  w farmy wiatrowe jako ochrona kapitału

Przewiduje się, że ujemne stopy procentowe w bankach, dodruk banknotów może spowodować spadek wartości pieniądza i wzrost cen. Zakup udziałów w farmie wiatrowej może okazać się skuteczną formą ochrony kapitału i sposobem na uniknięcie efektu inflacji. Zyski generowane z produkcji energii proporcjonalne są do zainwestowanego kapitału. Dodatkowo inwestor staje się współwłaścicielem turbiny, i jako udziałowiec zyskuje także na wzroście wartości farmy wiatrowej, w przypadku jej późniejszej modernizacji.

5. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Inwestowanie w farmy wiatrowe to inteligentna dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, regularny dochód pasywny  i zmniejszenie ryzyka związanego z lokowaniem naszego kapitału. Ceny energii regularnie rosną, a eksperci przewidują, że taka tendencja utrzyma się na rynku przez najbliższe lata. Farmy wiatrowe to inwestycje dbające o środowisko , które umożliwiają generowanie atrakcyjnych stóp zwrotu długoterminowo.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą inwestowania w farmy wiatrowe.


Data publikacji: 2021-02-17