Lubaczów

Elektrownia fotowoltaiczna - pakiet 36% udziałów - zysk 10%

Elektrownia fotowoltaiczna - pakiet 36% udziałów - zysk 10%

Inwestowanie w elektrownie fotowoltaiczne. Zysk 10% rocznie.  Cena pakietu 36% udziałów w elektrowni słonecznej: 540 000 zł.  Prognozowana rentowność w skali roku: 10%.  Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 54 000 zł.   ...

540 000,00 zł
Elektrownia fotowoltaiczna - pakiet 6% udziałów - zysk 10%

Elektrownia fotowoltaiczna - pakiet 6% udziałów - zysk 10%

Sprzedaż udziałów w elektrowni fotowoltaicznej generującej zyski 10% rocznie.  Cena pakietu 6% udziałów w elektrowni fotowoltaicznej:  90 000 zł.   Prognozowana rentowność w skali roku: 10%. Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 9 000 zł.  ...

90 000,00 zł
Elektrownia słoneczna - pakiet 12% udziałów - zysk 10%

Elektrownia słoneczna - pakiet 12% udziałów - zysk 10%

Inwestycja w elektrownię słoneczną generującą zyski 10% rocznie.Cena pakietu 12% udziałów w elektrowni fotowoltaicznej:  180 000 zł.  Prognozowana rentowność w skali roku: 10%.  Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 18 000 zł.  ...

180 000,00 zł
Elektrownia słoneczna - pakiet 30% udziałów - zysk 10%

Elektrownia słoneczna - pakiet 30% udziałów - zysk 10%

Elektrownia słoneczna na sprzedaż. Rentowność 10% rocznie.  Cena pakietu 30% udziałów w elektrowni słonecznej: 450 000 zł.  Prognozowana rentowność w skali roku: 10%.   Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 45 000 zł.    ...

450 000,00 zł
Farma fotowoltaiczna - pakiet 18% udziałów - zysk 10%

Farma fotowoltaiczna - pakiet 18% udziałów - zysk 10%

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną generującą zyski 10% rocznie.  Cena pakietu 18% udziałów w elektrowni fotowoltaicznej:  270 000 zł.  Prognozowana rentowność w skali roku: 10%.    Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 27 000 zł.  ...

270 000,00 zł
Farma fotowoltaiczna - pakiet 24% udziałów - zysk 10%

Farma fotowoltaiczna - pakiet 24% udziałów - zysk 10%

Farma fotowoltaiczna na sprzedaż. Rentowność 10% rocznie.  Cena pakietu 24% udziałów w elektrowni fotowoltaicznej: 360 000 zł.  Prognozowana rentowność w skali roku: 10%.    Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 36 000 zł.   ...

360 000,00 zł
Farma fotowoltaiczna - pakiet 42% udziałów - zysk 10%

Farma fotowoltaiczna - pakiet 42% udziałów - zysk 10%

Inwestowanie w farmy fotowoltaiczne. Zysk 10% rocznie.  Cena pakietu 42% udziałów w farmie fotowoltaicznej: 630 000 zł.  Prognozowana rentowność w skali roku: 10%.    Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 63 000 zł.   ...

630 000,00 zł
Farma fotowoltaiczna - pakiet 49% udziałów - zysk 10%

Farma fotowoltaiczna - pakiet 49% udziałów - zysk 10%

Sprzedam farmę fotowoltaiczną.Cena pakietu 49% udziałów w farmie fotowoltaicznej: 735 000 zł.  Prognozowana rentowność w skali roku: 10%.   Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 73 500 zł.  ...

735 000,00 zł