Działająca elektrownia wiatrowa - pakiet 10 udziałów - zysk 11,8%

  • WK-EW-11
  • Dostępność: Brak Brak  (0 x 10udziałów)
  • Cena brutto: 40 000,00 zł / 10udziałów 40 000,00 zł / 10udziałów
  • 1 Pakiet ( 4 000,00 zł za 1 udział )

  • 10udziałów
Pakiet udziałów w elektrowni wiatrowej Gamesa G58, o mocy 0,85 MW, produkującej prąd od 2016 r.

Cena pakietu 10 udziałów w elektrowni wiatrowej: 40 000 zł.   

Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji: 11,8 %.    

Prognozowany zysk roczny z inwestycji przed opodatkowaniem: 4 720 zł.   

Inwestowanie w OZE.

Sprzedaż udziałów w działającej elektrowni wiatrowej generującej zyski na poziomie 11,8% rocznie


Bezobsługowa inwestycja polegająca na zakupie udziałów w elektrowni wiatrowej. Nabywca udziałów nie jest zaangażowany w zarządzanie spółką, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

 

OPIS INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ


Inwestycja to elektrownia wiatrowa z turbiną Gamesa G58, o mocy 0,85 MW, zlokalizowana w okolicy Woli Krzysztoporskiej. Elektrownia wiatrowa została wybudowana i produkuje już prąd.

Inwestycja wiąże się z objęciem udziałów w spółce celowej – będącej właścicielem elektrowni wiatrowej o mocy 0,85 MW oraz zajmującej się eksploatacją i zarządzaniem. Inwestor stając się współwłaścicielem elektrowni wiatrowej czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Spółka jeszcze przez 10 lat będzie korzystać z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), który zwiększa jej rentowność. Strategia długoterminowa zakłada cykliczną wymianę turbiny na nową, nowocześniejszą i wydajniejszą przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość spółki może dodatkowo rosnąć.

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast czynnikami zachęcającymi do  inwestowania w elektrownie wiatrowe są systematyczne wzrosty cen energii prognozowane na najbliższe 10 lat, oraz wzrosty cen Zielonych Certyfikatów (spółka korzysta z tego systemu wsparcia) oraz energii elektrycznej, która podrożała ostatnio kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce rośnie z roku na rok. Korzystne zmiany wprowadzone w ustawie o OZE, a jednocześnie brak nowych lokalizacji/terenów pod budowy elektrowni wiatrowych powodują, że elektrownie wiatrowe ponownie stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi intratne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ


- kupujesz udziały w ekologicznej elektrowni wiatrowej o mocy 0,85 MW

- podpisujesz umowę inwestycyjną na podstawie, której obejmujesz udziały w spółce celowej będącej właścicielem elektrowni wiatrowej

- przez cały okres posiadania udziałów otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana stopa zwrotu 11,8% w skali roku

- jeśli zmienisz plany masz prawo do sprzedaży swoich udziałów w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie spółką, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI


- Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem działającej elektrowni wiatrowej

- inwestycja w Realną Wartość - w majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- Inwestor ma wpływ na kluczowe decyzje w spółce (zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych)

- organizator projektu posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych

- udział w zysku organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

ZALETY INWESTOWANIA W ELEKTROWNIE WIATROWE


- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- niski próg wejścia już od 40.000 zł

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- system wsparcia w przypadku niektórych elektrowni wiatrowych

- w przyszłości możliwość zwiększenia rentowności, dzięki dotacjom i koncesji na obrót energią i innym projektom podnoszącym opłacalność inwestycji.

- inwestycja oparta o udziały w przedsiębiorstwie, które są dziedziczone i mogą być sprzedane lub darowane

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

PARAMETRY INWESTYCJI


Przedmiotem sprzedaży jest pakiet udziałów w spółce będącej właścicielem elektrowni wiatrowej Gamesa G58, o mocy 0,85 MW, w okolicy miejscowości Wola Krzysztoporska. Elektrownia wiatrowa produkuje prąd od 2016 r.

Cena pakietu 10 udziałów w elektrowni wiatrowej:  40 000 zł

Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji: 11,8 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji przed opodatkowaniem:  4 720 zł

Rentowność jest liczona na podstawie realnych, historycznie osiąganych wartości produkcyjnych, a nie wind-study, jak to ma miejsce przy nowych projektach.

Minimalny pakiet do sprzedaży: 10 udziałów

Powyżej 10 udziałów Inwestor może dokupić wielokrotność 10 udziałów, np. 20 udziałów (80 000 zł), 30 udziałów (120 000 zł) lub więcej.

  

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI


5200 zł - 3 dni po podpisaniu umowy rezerwacyjnej (10% wartości inwestycji)

100%  - 7 dni po podpisaniu umowy inwestycyjnej (pomniejszone o wpłatę z umowy rezerwacyjnej)

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.


Szczegółowe informacje o inwestowaniu w farmę wiatrową uzyskasz:
tel. 22 35 08 333
biuro@doinwestuj.pl