Elektrownia fotowoltaiczna 0,8 MW - zysk 15%

  • LU-0-8M-35
  • Dostępność: Jest Jest  (1 x szt.)

  • Cena brutto: 3 628 500,00 zł / szt. 2 950 000,00 zł / szt.

  • szt.

Sprzedam farmę fotowoltaiczną o mocy 0,8 MW. 

Cena całej farmy fotowoltaicznej: 2 950 000 zł + VAT.  

Prognozowana rentowność w skali roku: 15 %.  

ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA NA SPRZEDAŻ POD KLUCZ - 0,8 MW - URUCHOMIENIE JUŻ WE WRZEŚNIU 2024


Bezobsługowa i bezpieczna inwestycja polegająca na zakupie elektrowni fotowoltaicznej budowanej pod klucz. Nabywca nie będzie zaangażowany w proces budowy farmy to zadanie developera. Nabywca odbierze gotową farmę i będzie pobierał zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

 

OPIS INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ FOTOWOLTAICZNĄ

Inwestycja polega na zakupie gotowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,8 MW w woj. lubelskim. Projekt posiada kompletną dokumentację: m.in. pozwolenie na budowę oraz umowę przyłączeniową z energetyką. Deweloper jest w trakcie budowy elektrowni fotowoltaicznej: posadowione są stoły, wykonane jest przyłącze energetyczne wraz z trafostacją, panele będą montowane w lipcu br. Moc zainstalowana farmy (moc paneli) 0,8 MW, moc przyłączeniowa 0,72 MW. Uruchomienie już we wrześniu 2024.

Inwestor stając się właścicielem elektrowni fotowoltaicznej czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną, farma będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji. 

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistymi powodami  inwestowania w elektrownie fotowoltaiczne są wzrosty ceny Zielonych Certyfikatów oraz energii elektrycznej, która podrożała w poprzednich latach kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce rośnie z roku na rok. Korzystne zmiany promujące energetykę fotowoltaiczną wprowadzone w ustawie o OZE powodują, że farmy fotowoltaiczne stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi bezpieczne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

 

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ FOTOWOLTAICZNĄ

- kupujesz ekologiczną elektrownię fotowoltaiczną o mocy 0,8 MW usytuowaną wschód-zachód

- inwestycja polega na zakupie gotowej elektrowni fotowoltaicznej wybudowaniej pod klucz

- otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana rentowność 15 % w skali roku

- jeśli zmienisz plany masz prawo do sprzedaży elektrowni fotowoltaicznej w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie spółką, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu

 

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

- Inwestor zostaje właścicielem majątku elektrowni fotowoltaicznej

- inwestycja w konkretny majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- pełna własność farmy daje swobodę zarządzania i decydowania

 

ZALETY INWESTOWANIA W ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie paneli PV i urządzeń najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- system wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych

- w przyszłości możliwość zwiększenia rentowności dzięki umowie cPPA z odbiorcą, koncesji na obrót energią oraz innym projektom podnoszącym opłacalność inwestycji.

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się właścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

CENA SPRZEDAŻY ELEKTROWNI ORAZ ZYSK I RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI

Przedmiotem sprzedaży jest zakup gotowej elektrowni fotowoltaicznej wybudowanej pod klucz o mocy 0,8 MW w woj. lubelskim. Projekt posiada pozwolenie na budowę oraz umowę przyłączeniową z energetyką. Deweloper jest w trakcie budowy elektrowni fotowoltaicznej: posadowione są stoły, wykonane jest przyłącze energetyczne wraz z trafostacją, panele będą montowane w lipcu br. Moc zainstalowana farmy (moc paneli) 0,8 MW, moc przyłączeniowa 0,72 MW.

Cena gotowej elektrowni fotowoltaicznej: 2 950 000 zł + VAT

Prognozowana rentowność w skali roku: 15 %

Prognozowana rentowność jest obliczona na podstawie danych o średnim nasłonecznieniu w miejscu lokalizacji, aktualnych kosztach utrzymania elektrowni oraz aktualnej cenie sprzedaży energii na giełdzie.


TERMINY PŁATNOŚCI

Platność w transzach w trakcie budowy. Ostatnia rata po umończeniu budowy.TERMINY REALIZACJI BUDOWY

Elektrownia fotowoltaiczna jest w trakcie realizacji.

Ukończenie budowy: sierpień 2024

Uruchomienie: wrzesień 2024


 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.


Szczegółowe informacje o inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne:
tel. 22 35 08 333
biuro@doinwestuj.pl