Elektrownia wiatrowa - pakiet 10 udziałów - zysk 12%

  • LA-EW-14
  • Dostępność: Jest Jest  (5 x 10udziałów)

  • Cena brutto: 96 500,00 zł / 10udziałów 96 500,00 zł / 10udziałów
  • 1 Pakiet ( 96 500,00 zł za 1 Pakiet )

  • 10udziałów

Inwestycja w elektrownię wiatrową generującej zyski na poziomie 18% rocznie.  

Cena pakietu 10 udziałów w elektrowni wiatrowej:  96 500 zł. 

Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji: 12 %. 

Prognozowany zysk roczny z inwestycji przed opodatkowaniem:  11 580 zł. 

Inwestycja w elektrownię wiatrową generującej zyski na poziomie 12% rocznie


Bezobsługowa inwestycja polegająca na zakupie udziałów w elektrowni wiatrowej. Nabywca udziałów nie jest zaangażowany w zarządzanie spółką, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

 

OPIS INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ

Inwestycja polega na budowie 100-metrowej elektrowni wiatrowej z nowoczesna turbiną Vestas V80 o mocy 2 MW, w okolicy miejscowości Tomaszów. Turbiny Vestas V80 słyną z wydajności i bezawaryjności, a ich dostępność sięga 99,5% dni w roku! Budowa infrastruktury do posadowania elektrowni została już rozpoczęta. Termin oddania inwestycji – I kw. 2023 roku.

Inwestycja wiąże się z objęciem udziałów w spółce celowej powołanej do wybudowania pod klucz elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW, eksploatacji i zarządzania nią. Inwestor stając się współwłaścicielem elektrowni wiatrowej czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Dzięki korzystnej cenie zakupu urządzenia, spółka będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji, ani finansowania bankowego. Strategia długoterminowa zakłada cykliczną wymianę turbiny na nową, nowocześniejszą i wydajniejszą przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość spółki może dodatkowo rosnąć.

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistymi powodami  inwestowania w elektrownie wiatrowe są wzrosty ceny Zielonych Certyfikatów oraz energii elektrycznej, która podrożała ostatnio kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce rośnie z roku na rok. Korzystne zmiany promujące energetykę wiatrową wprowadzone w ustawie o OZE, a jednocześnie brak nowych lokalizacji/terenów pod budowy elektrowni wiatrowych powodują, że elektrownie wiatrowe ponownie stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi intratne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ

- kupujesz udziały w elektrowni wiatrowej z nowoczesną turbina Vestas V80 o mocy 2 MW

- podpisujesz umowę inwestycyjną na podstawie, której obejmujesz udziały w spółce celowej budującej elektrownię wiatrową

- przez cały okres posiadania udziałów otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana stopa zwrotu 12% w skali roku

- jeśli zmienisz plany masz prawo do sprzedaży swoich udziałów w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie spółką, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

- Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku

- inwestycja w Realną Wartość - w majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- Inwestor ma wpływ na kluczowe decyzje w spółce (zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych)

- organizator projektu posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych

- udział w zysku organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

 

ZALETY INWESTOWANIA W ELEKTROWNIE WIATROWE

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- niski próg wejścia już od 96 500

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie maszyn najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- system wsparcia dla elektrowni wiatrowych

- w przyszłości możliwość zwiększenia rentowności dzięki dotacjom i koncesji na obrót energią i innym projektom podnoszącym opłacalność inwestycji.

- inwestycja oparta o udziały w przedsiębiorstwie, które są dziedziczone i mogą być sprzedane lub darowane

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

PARAMETRY INWESTYCJI

Przedmiotem sprzedaży jest pakiet udziałów w spółce realizującej budowę 100-metrowej elektrowni wiatrowej z turbiną Vestas V80 o mocy 2 MW, w okolicy miejscowości Tomaszów.

Cena pakietu 10 udziałów w elektrowni wiatrowej:  96 500 zł

Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji: 12 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji przed opodatkowaniem:  11 580 zł

Prognozowana rentowność jest liczona na podstawie badania wiatru (wind study) i aktualnych kosztów, oraz danych dot. średnich cen energii.

Minimalny pakiet 10 udziałów

Powyżej 10 udziałów Inwestor może dokupić wielokrotność 10 udziałów, np. 20 udziałów (193 000 zł), 30 udziałów (289 500 zł) lub więcej.

 

REALIZACJA BUDOWY

I kw. 2023 - planowane zakończenie budowy i uruchomienie elektrowni

 

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

9 650 zł - 3 dni po podpisaniu umowy rezerwacyjnej (10% wartości inwestycji)

100%  - 7 dni po podpisaniu umowy inwestycyjnej (pomniejszone o wpłatę z umowy rezerwacyjnej)

 

Szczegółowe informacje o inwestowaniu w elektrownię wiatrową uzyskasz:
tel. 22 35 08 333
biuro@doinwestuj.pl


Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Zyski generowane przez farmy fotowoltaiczne lub elektrownie wiatrowe są bezpośrednio związane z cenami energii elektrycznej. W przypadku chęci wyjścia z inwestycji jest możliwość sprzedaży udziałów na wolnym rynku lub powierzenie tej czynności wyspecjalizowanym podmiotom. Szczegółowe warunki naliczania i wypłaty zysków, informacje o ryzyku, a także warunki współpracy regulują umowy inwestycyjne. Rekomendujemy świadome inwestowanie.