Elektrownia wiatrowa - pakiet VIP 40 udziałów - zysk 21,2%

  • RM-EW-16V
  • Dostępność: Jest Jest  (1 x 40udział.)

  • Cena brutto: 310 000,00 zł / 40udział. 310 000,00 zł / 40udział.
  • 1 Pakiet VIP ( 310 000,00 zł za 1 Pakiet VIP )

  • 40udział.

Sprzedaż udziałów w elektrowni wiatrowej realizującej budowę elektrowni wiatrowej Vestas V-80.

Cena pakietu VIP 40 udziałów w elektrowni wiatrowej:  310 000 zł

Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji VIP: 21,2 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji VIP przed opodatkowaniem:  65 720 zł

Elektrownia wiatrowa - sprzedaż udziałów w elektrowni wiatrowej generującej zyski na poziomie 21,2% rocznie


Bezobsługowa inwestycja polegająca na zakupie udziałów w elektrowni wiatrowej. Nabywca udziałów nie jest zaangażowany w zarządzanie spółką, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

 

OPIS INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ

Inwestycja polega na budowie elektrowni wiatrowej Vestas V-80, o mocy 2 MW, w okolicy miejscowości Rawa Mazowiecka. Termin realizacji – IV kwartał 2023 roku.

Inwestycja wiąże się z objęciem udziałów w spółce celowej powołanej do wybudowania pod klucz elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW, eksploatacji i zarządzania nią. Inwestor stając się współwłaścicielem elektrowni wiatrowej czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Dzięki korzystnej cenie zakupu urządzenia, spółka będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji, ani finansowania bankowego. Strategia długoterminowa zakłada cykliczną wymianę turbiny na nową, nowocześniejszą i wydajniejszą przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość spółki może dodatkowo rosnąć.

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistymi powodami  inwestowania w elektrownie wiatrowe są wzrosty ceny Zielonych Certyfikatów oraz energii elektrycznej, która podrożała ostatnio kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce rośnie z roku na rok. Korzystne zmiany promujące energetykę wiatrową wprowadzone w ustawie o OZE, a jednocześnie brak nowych lokalizacji/terenów pod budowy elektrowni wiatrowych powodują, że elektrownie wiatrowe ponownie stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi intratne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ

- kupujesz udziały w elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW

- podpisujesz umowę inwestycyjną na podstawie, której obejmujesz udziały w spółce celowej budującej elektrownię wiatrową

- przez cały okres posiadania udziałów otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana stopa zwrotu 21,2% w skali roku

- jeśli zmienisz plany masz prawo do sprzedaży swoich udziałów w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie spółką, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

- Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku

- inwestycja w Realną Wartość - w majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- Inwestor ma wpływ na kluczowe decyzje w spółce (zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych)

- organizator projektu posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych

- udział w zysku organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

 

ZALETY INWESTOWANIA W ELEKTROWNIE WIATROWE

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- niski próg wejścia już od 41.500 zł

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie maszyn najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- inwestycja oparta o udziały w przedsiębiorstwie, które są dziedziczone i mogą być sprzedane lub darowane

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

PARAMETRY INWESTYCJI

Przedmiotem sprzedaży jest pakiet udziałów w spółce realizującej budowę elektrowni wiatrowej Vestas V-80, o mocy 2 MW, w okolicy miejscowości Rawy Mazowieckiej.

Cena pakietu VIP 40 udziałów w elektrowni wiatrowej:  310 000 zł

Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji VIP: 21,2 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji VIP przed opodatkowaniem:  65 720 zł

Prognozowana rentowność jest liczona na podstawie badania wiatru (wind study) i aktualnych kosztów, oraz danych dot. średnich cen energii.


Minimalny pakiet VIP: 40 udziałów

Powyżej 40 udziałów Inwestor może dokupić wielokrotność 10 udziałów, np. 50 udziałów (387 500 zł), 60 udziałów (465 000 zł) lub więcej.

 

REALIZACJA BUDOWY

IV kwartał 2023- planowane zakończenie budowy i uruchomienie elektrowni

 

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

31 000 zł - 3 dni po podpisaniu umowy rezerwacyjnej (10% wartości inwestycji)

100%  - 7 dni po podpisaniu umowy inwestycyjnej (pomniejszone o wpłatę z umowy rezerwacyjnej)

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o inwestowaniu w elektrownię wiatrową uzyskasz:
tel. 22 35 08 333
biuro@doinwestuj.pl