Farma wiatrowa na Ukrainie - pakiet 10 udziałów - zysk 14,9%

  • DO-EN-01
  • Availability: Exists Exists  (4 x 10udziałów)

  • Net Price: 55,000.00 zł / 10udziałów 55,000.00 zł / 10udziałów
  • 1 Pakiet ( 5,500.00 zł for 1 udział )

  • 10udziałów

Sprzedaż udziałów w farmie wiatrowej na Ukrainie, generującej zyski na poziomie 15-17% rocznie

Cena pakietu 10 udziałów w farmie wiatrowej: 55 000 zł.   

Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji: 14,92 %.  

Prognozowany zysk rocznyz inwestycji przed opodatkowaniem:  8 206 zł.   

Inwestowanie w OZE.

Sprzedaż udziałów w farmie wiatrowej na Ukrainie, generującej zyski na poziomie 14,9% rocznie


Bezobsługowa inwestycja polegająca na zakupie udziałów w farmie wiatrowej. Nabywca udziałów nie jest zaangażowany w zarządzanie spółką, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

OPIS INWESTYCJI W FARMĘ WIATROWĄ

Projekt polega na budowie trzech elektrowni wiatrowych: jednej z turbiną General Electric GE77sl o mocy 1,5 MW oraz dwóch turbin Repower o mocy 1,5 MW każda, w okolicy miejscowości Dobrosin na Ukrainie. Elektrownia z turbiną GE jest już zakupiona, natomiast dwie elektrownie Repower są w trakcie zakupu. Farma wiatrowa zostanie ukończona w III kwartale 2021 r.

Inwestycja wiąże się z objęciem udziałów w spółce celowej powołanej do wybudowania pod klucz dwóch elektrowni wiatrowych, eksploatacji i zarządzania. Inwestor stając się współwłaścicielem farmy wiatrowej czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Dzięki korzystnej cenie zakupu urządzeń, spółka będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z finansowania bankowego. Strategia długoterminowa zakłada cykliczną wymianę turbin na nowe, nowocześniejsze i wydajniejsze przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość spółki może dodatkowo rosnąć.

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W FARMĘ WIATROWĄ

- kupujesz udziały farmy wiatrowej o łącznej mocy 4,5 MW

- podpisujesz umowę inwestycyjną na podstawie, której obejmujesz udziały w spółce celowej budującej farmę wiatrową

- przez cały okres posiadania udziałów otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana stopa zwrotu 14,9% w skali roku

- jeśli zmienisz planymasz prawo do sprzedaży swoich udziałów w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie spółką, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu.

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

- Państwowe Gwarancje. Interesy polskich Inwestorów chronione są przez obowiązujące na Ukrainie przepisy prawa oraz umowy międzynarodowe.

- Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku

- inwestycja w Realną Wartość - w majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- Inwestor ma wpływ na kluczowe decyzje w spółce (zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych)

- organizator projektu posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy farm wiatrowych

- udział w zysku organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów.

PAŃSTWOWE GWARANCJE

Interesy polskich Inwestorów chronione są przez ustawę o działalności inwestycyjnej z 18 września 1991 r. oraz ustawę o trybie inwestycji zagranicznych z 19 marca 1996 r., a także umowa pomiędzy Polską a Ukrainą o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji z 12 stycznia 1993 r.

Zgodnie z przepisami tych aktów prawnych inwestorzy zagraniczni posiadają szerokie prawa i gwarancje państwowe, m.in.:

- równe traktowanie inwestorów krajowych i zagranicznych wobec stosowanych przepisów prawnych

- inwestycje zagraniczne na Ukrainie nie podlegają nacjonalizacji

- stabilność przepisów prawnych – w przypadku ich zmiany na niekorzyść inwestora zagranicznego ma on możliwość wnioskować o zastosowanie gwarancji, w przeciągu 10 lat od wejścia w życie nowych przepisów

- transfer zysków, dochodów i innych środków uzyskanych w wyniku realizacji inwestycji zagranicznych

- dodatkowo wszystkie inwestycje w energetykę zabezpieczone są umowami międzynarodowymi, m.in. traktatem Europejskiej Karty Energetycznej.

ZALETY INWESTOWANIA W FARMY WIATROWE

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- niski próg wejścia już od 55.000 zł

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat, dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie maszyn najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną

- system wsparcia dla farm wiatrowych na Ukrainie

- inwestycja oparta o udziały w przedsiębiorstwie, które są dziedziczone i mogą być sprzedane lub darowane

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

PARAMETRY INWESTYCJI

Przedmiotem sprzedaży jest pakiet udziałów w spółce realizującej budowę farmy wiatrowej składającej się z dwóch turbin o łącznej mocy 4,5 MW, w okolicy miejscowości Dobrosin na Ukrainie.

Cena pakietu 10 udziałów w farmie wiatrowej:  55 000 zł

Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji: 14,92 %

Prognozowany zysk rocznyz inwestycji przed opodatkowaniem:  8 206 zł

Prognozowana rentowność jest liczona na podstawie badania wiatru (wind study) i aktualnych kosztów, oraz obowiązujących spółkę, na podstawie podpisanej umowy, taryf gwarantowanych.

Minimalny pakiet udziałów 10 szt.

Powyżej 10 udziałów Inwestor może dokupić wielokrotność 10 udziałów, np. 20 udziałów (110 000 zł), 30 udziałów (165 000 zł) lub więcej.

 

REALIZACJA BUDOWY FARMY WIATROWEJ

Elektrownia wiatrowa z turbiną GE jest już kupiona. Dwie elektrownie Repower są w trakcie zakupu.

III kwartał 2021 – planowane zakończenie budowy, montaż i uruchomienie pierwszej turbiny

 

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

5500 zł - 3 dni po podpisaniu umowy rezerwacyjnej (10% wartości inwestycji)

100%  - 7 dni po podpisaniu umowy inwestycyjnej (pomniejszone o wpłatę z umowy rezerwacyjnej)

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.


Szczegółowe informacje o inwestowaniu w farmę wiatrową uzyskasz:
tel. 22 35 08 333
biuro@doinwestuj.pl