Elektrownia fotowoltaiczna - pakiet 36% udziałów - zysk 14%

  • LU-EF-06
  • Dostępność: Brak Brak  (0 x szt.)
  • Cena brutto: 540 000,00 zł / szt. 540 000,00 zł / szt.

  • szt.

Inwestowanie w elektrownie fotowoltaiczne. Zysk 14% rocznie. 

Cena pakietu 36% udziałów w elektrowni słonecznej: 540 000 zł.  

Prognozowana rentowność w skali roku: 14%. 

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 75 600 zł.  

Inwestowanie w elektrownie fotowoltaiczne. Rentowność 14% rocznie


Bezobsługowa i bezpieczna inwestycja polegająca na zakupie udziałów w elektrowni fotowoltaicznej. Nabywca udziałów nie jest zaangażowany w zarządzanie spółką, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

 

OPIS INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ FOTOWOLTAICZNĄ

Inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w powiecie lubaczowskim, woj. podkarpackie. Projekt uzyskał już pozwolenie na budowę oraz posiada uzgodnione warunki odbioru energii elektrycznej. Inwestycja jest przygotowana do rozpoczęcia budowy.

Inwestycja wiąże się z objęciem udziałów w spółce celowej powołanej do wybudowania pod klucz elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW, eksploatacji i zarządzania nią. Inwestor stając się współwłaścicielem farmy fotowoltaicznej czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną, spółka będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji, ani finansowania bankowego. Strategia długoterminowa zakłada repowering instalacji po 25 latach, czyli wymianę paneli fotowoltaicznych na nowe i wydajniejsze przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość spółki może dodatkowo wzrosnąć.

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistymi powodami  inwestowania w elektrownie fotowoltaiczne są wzrosty ceny Zielonych Certyfikatów oraz energii elektrycznej, która podrożała w poprzednich latach kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce rośnie z roku na rok. Korzystne zmiany promujące energetykę fotowoltaiczną wprowadzone w ustawie o OZE powodują, że farmy fotowoltaiczne stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi bezpieczne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

 

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ FOTOWOLTAICZNĄ

- kupujesz udziały w ekologicznej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW

- podpisujesz umowę inwestycyjną na podstawie której obejmujesz udziały w spółce celowej budującej farmę fotowoltaiczną

- otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana rentowność 14 % w skali roku. Gwarantowana rentowność to 7,5%

- zarabiasz od momentu wpłaty środków pieniężnych, nie czekając aż elektrownia zostanie uruchomiona. Do momentu uruchomienia elektrowni rentowność wynosi 7%

- jeśli zmienisz plany masz prawo do sprzedaży swoich udziałów w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie spółką, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu

- masz wybór wariantu dołączenia do przedsięwzięcia (nabycia udziałów)

 

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

- Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku farmy fotowoltaicznej

- inwestycja w konkretny majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- udział w spółce organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

 

ZALETY INWESTOWANIA W ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- niski próg wejścia już od 90 000 zł

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie paneli PV i urządzeń najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- system wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych

- w przyszłości możliwość zwiększenia rentowności dzięki dotacjom, koncesji na obrót energią oraz innym projektom podnoszącym opłacalność inwestycji.

- inwestycja oparta o udziały w przedsiębiorstwie, które są dziedziczone i mogą być sprzedane lub darowane

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

CENA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW ORAZ ZYSK I RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI

Przedmiotem sprzedaży jest pakiet udziałów w spółce realizującej budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w powiecie lubaczowskim, woj. podkarpackie. Projekt uzyskał już pozwolenie na budowę oraz posiada uzgodnione warunki odbioru energii elektrycznej. Inwestycja jest w trakcie budowy.

 

Cena pakietu 36% udziałów w elektrowni fotowoltaicznej: 540 000 zł


Prognozowana rentowność w skali roku: 14 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 75 600 zł

Prognozowana rentowność jest obliczona na podstawie danych o średnim nasłonecznieniu w miejscu lokalizacji, aktualnych kosztach utrzymania elektrowni oraz aktualnej cenie sprzedaży energii na giełdzie.

Gwarantowana rentowność w skali roku: 7,5 %

Gwarantowany minimalny zysk roczny z inwestycji: 40 500 zł

Gwarantowana rentowność to minimalna rentowność, która zapewniona jest w umowie inwestycyjnej.

Kapitał generuje zyski już od momentu wpłaty pieniędzy na konto, zanim elektrownia zostanie uruchomiona i odebrana przez energetykę.
Do czasu uruchomienia elektrowni fotowoltaicznej rentowność wynosi 7%.

 

Pakiety udziałów do sprzedaży:

Minimalny pakiet: 6% udziałów w elektrowni 90 000 zł

Maksymalny pakiet: 49% udziałów w elektrowni 735 000 zł

 

TERMINY REALIZACJI BUDOWY

Rozpoczęcie budowy – marzec 2021

Zakończenie budowy – II kwartał 2022

 

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

54 000 zł - 3 dni po podpisaniu umowy rezerwacyjnej (10% wartości inwestycji)

100%  - 7 dni po podpisaniu umowy inwestycyjnej (pomniejszone o wpłatę z umowy rezerwacyjnej)

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.


Szczegółowe informacje o inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne:
tel. 22 350 80 54
biuro@doinwestuj.pl