Elektrowania wiatrowa - zysk 12,2%

  • BR-EW-26-20a
  • Dostępność: Jest Jest  (1 x szt.)

  • Cena brutto: 414 000,00 zł / szt. 414 000,00 zł / szt.

  • szt.

INWESTOWANIE W DZIAŁAJĄCE FARMY WIATROWE GENERUJĄCE ZYSKI NA POZIOMIE 12,2% ROCZNIE

Cena inwestycji w farmę wiatrową: 414 000 zł.

Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji: 12,2 %. 

Prognozowany zysk roczny z inwestycji przed opodatkowaniem:  50 508 zł. 

ELEKTROWNIA WIATROWA NA SPRZEDAŻ GENERUJĄCA ZYSKI NA POZIOMIE 12,2% ROCZNIE

Bezobsługowa inwestycja - Inwestor nie jest zaangażowany w zarządzanie, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

 

OPIS INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ

Przedmiotem inwestycji jest działająca farma wiatrowa o mocy 2 x 1,5 MW, w okolicy miejscowości Brodnica.

Operator elektrowni zajumueje się eksploatacją i zarządzaniem. Inwestor elektrowni wiatrowej czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Dzięki korzystnej cenie zakupu urządzenia, spółka będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji, ani finansowania bankowego. Strategia długoterminowa zakłada cykliczną wymianę turbiny na nową, nowocześniejszą i wydajniejszą przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość spółki może dodatkowo rosnąć.

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistymi powodami  inwestowania w elektrownie wiatrowe są wzrosty ceny Zielonych Certyfikatów oraz energii elektrycznej, która podrożała ostatnio kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce rośnie z roku na rok. Korzystne zmiany promujące energetykę wiatrową wprowadzone w ustawie o OZE, a jednocześnie brak nowych lokalizacji/terenów pod budowy elektrowni wiatrowych powodują, że elektrownie wiatrowe ponownie stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi intratne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ

- inwestujesz w ekologicznej farmie wiatrowej o mocy 2 x 1,5 MW

- podpisujesz umowę inwestycyjną, która określa Twoje prawa i zyski z inwestycji

- przez cały okres posiadania inwestycji otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana stopa zwrotu 12,2% w skali roku

- jeśli zmienisz plany masz prawo do sprzedaży swojej inwestycji w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego operatora

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

- inwestycja w Realną Wartość - w majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- organizator projektu posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych

 

ZALETY INWESTOWANIA W FARMY WIATROWE 

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- niski próg wejścia już od 103 500 zł

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie maszyn najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

  

PARAMETRY INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji są wybudowe elektrownie wiatrowe o mocy 2 x 1,5 MW, w okolicy miejscowości Brodnica.

Cena inwestycji:  414 000 zł 

Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji: 12,2 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji przed opodatkowaniem:  50 508 zł

Prognozowana rentowność jest liczona na podstawie badania wiatru (wind study) i aktualnych kosztów, oraz danych dot. średnich cen energii.

 

REALIZACJA BUDOWY

Farma już wybudowana, działa i produkuje energię

 

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

41 400 zł - 3 dni po podpisaniu umowy rezerwacyjnej (10% wartości inwestycji)

100%  - 7 dni po podpisaniu umowy inwestycyjnej (pomniejszone o wpłatę z umowy rezerwacyjnej)

Szczegółowe informacje o inwestowaniu w farmę wiatrową uzyskasz: 
tel. 22 35 08 333
biuro@doinwestuj.pl

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Zyski generowane przez farmy fotowoltaiczne lub elektrownie wiatrowe są bezpośrednio związane z cenami energii elektrycznej. W przypadku chęci wyjścia z inwestycji jest możliwość sprzedaży inwestycji na wolnym rynku lub powierzenie tej czynności wyspecjalizowanym podmiotom. Szczegółowe warunki naliczania i wypłaty zysków, informacje o ryzyku, a także warunki współpracy regulują umowy inwestycyjne. Rekomendujemy świadome inwestowanie.