Farma fotowoltaiczna - pakiet 40 udziałów - zysk 10,6%

  • DO-EF-07
  • Dostępność: Jest Jest  (2 x 40udziałów)

  • Cena brutto: 228 000,00 zł / 40udziałów 228 000,00 zł / 40udziałów

  • 40udziałów

Inwestycja w fotowoltaikę przynoszącą zyski 10,6% rocznie. 

Cena pakietu 40 udziałów w elektrowni fotowoltaicznej:  228 000 zł.  

Prognozowana rentowność w skali roku: 10,6%.

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 26 448 zł. 

Inwestycja w fotowoltaikę przynoszącą zyski 10,6% rocznie


Bezobsługowa inwestycja polegająca na zakupie udziałów w zespole trzech farm fotowoltaicznych. Nabywca udziałów nie jest zaangażowany w zarządzanie spółką, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

 

OPIS INWESTYCJI W FOTOWOLTAIKĘ

Inwestycja polega na budowie zespołu trzech farm fotowoltaicznnych o mocy 4 MW. Pierwsza farma (1MW) już działa. Kolejne dwie (2MW + 1MW) są w trakcie budowy.

Inwestycja wiąże się z objęciem udziałów w spółce celowej powołanej do wybudowania pod klucz zespołu 3 farm fotowoltaicznych o mocy 4 MW, eksploatacji i zarządzania. Inwestor stając się współwłaścicielem farm fotowoltaicznych czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w farmy fotowoltaiczne, spółka będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji, ani finansowania bankowego. Strategia długoterminowa zakłada repowering instalacji po 25 latach, czyli wymianę paneli fotowoltaicznych na nowe i wydajniejsze przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość spółki może dodatkowo wzrosnąć.

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistymi powodami  inwestowania w elektrownie fotowoltaiczne są wzrosty ceny Zielonych Certyfikatów oraz energii elektrycznej, która podrożała w poprzednich latach kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce rośnie z roku na rok. Korzystne zmiany promujące energetykę fotowoltaiczną wprowadzone w ustawie o OZE powodują, że farmy fotowoltaiczne stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi bezpieczne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

 

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W FOTOWOLTAIKĘ

- kupujesz udziały w zespole trzech farm fotowoltaicznych o mocy 4 MW

- podpisujesz umowę inwestycyjną na podstawie której obejmujesz udziały w spółce celowej budującej farmę fotowoltaiczną

- otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana rentowność 10,6 % w skali roku

- jeśli zmienisz plany masz prawo do sprzedaży swoich udziałów w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie spółką, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu

- masz wybór wariantu dołączenia do przedsięwzięcia (nabycia udziałów)

 

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI W FOTOWOLTAIKĘ

- Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku farmy fotowoltaicznej

- inwestycja w konkretny majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- udział w spółce organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

 

ZALETY INWESTYCJI W FOTOWOLTAIKĘ

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- niski próg wejścia już od 57 000 zł

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie paneli PV i urządzeń najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- system wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych

- w przyszłości możliwość zwiększenia rentowności dzięki dotacjom, koncesji na obrót energią oraz innym projektom podnoszącym opłacalność inwestycji.

- inwestycja oparta o udziały w przedsiębiorstwie, które są dziedziczone i mogą być sprzedane lub darowane

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

CENA SPRZEDAŻY, ZYSK I RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI

Przedmiotem sprzedaży jest pakiet udziałów w spółce realizującej budowę zespołu 3 farm fotowoltaicznych o mocy 4 MW. Pierwsza farma już działa. Kolejne dwie są w fazie budowy.


Cena pakietu 40 udziałów w elektrowni fotowoltaicznej: 228 000 zł

Prognozowana rentowność w skali roku: 10,6 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 26 448 zł

Prognozowana rentowność jest obliczona na podstawie danych o średnim nasłonecznieniu w miejscu lokalizacji, aktualnych kosztach utrzymania elektrowni oraz aktualnej cenie sprzedaży energii na giełdzie.

 

Pakiety udziałów do sprzedaży:

Pakiet standard: 10 udziałów w farmie PV 57 000 zł

Pakiet VIP: 70 udziałów w farmie PV 364 000 zł

 

Minimalny pakiet: 10 udziałów

Powyżej 10 udziałów Inwestor może dokupić wielokrotność 10 udziałów, np. 20 udziałów (114 000 zł), 30 udziałów (171 000 zł) lub więcej.


 

TERMINY REALIZACJI BUDOWY

Farma nr 1 - już działa

Farma nr 2 - w trakcie budowy - zakończenie budowy 03.2022

Farma nr 3 - w trakcie zamówień sprzętu - zakończenie budowy 09.2022


HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

22 800 zł - 3 dni po podpisaniu umowy rezerwacyjnej (10% wartości inwestycji)

100%  - 7 dni po podpisaniu umowy inwestycyjnej (pomniejszone o wpłatę z umowy rezerwacyjnej)

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.


Szczegółowe informacje o inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne:
tel. 22 350 80 54
biuro@doinwestuj.pl