Elektrownia fotowoltaiczna - pakiet 10 udziałów - zysk 10,6%

  • DO-EF-10
  • Dostępność: Brak Brak  (0 x 10udziałów)
  • Cena brutto: 57 000,00 zł / 10udziałów 57 000,00 zł / 10udziałów

  • 10udziałów

Inwestycja - elektrownia fotowoltaiczna generująca zyski 10,6% rocznie. 

Cena pakietu 10 udziałów w elektrowni fotowoltaicznej: 57 000 zł.  

Prognozowana rentowność w skali roku: 10,6%.

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 6 042 zł. 

Stopa zwrotu: 7,5%

Inwestycja - elektrownia fotowoltaiczna generująca zyski 10,6% rocznie


Bezobsługowa inwestycja polegająca na zakupie udziałów w zespole trzech farm fotowoltaicznych. Nabywca udziałów nie jest zaangażowany w zarządzanie spółką, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

 

OPIS INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ FOTOWOLTAICZNĄ

Inwestycja polega na budowie zespołu trzech farm fotowoltaicznnych o mocy 4 MW. Pierwsza farma (1MW) już działa. Kolejne dwie (2MW + 1MW) są w trakcie budowy.

Inwestycja wiąże się z objęciem udziałów w spółce celowej powołanej do wybudowania pod klucz zespołu 3 farm fotowoltaicznych o mocy 4 MW, eksploatacji i zarządzania. Inwestor stając się współwłaścicielem farm fotowoltaicznych czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w farmy fotowoltaiczne, spółka będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji, ani finansowania bankowego. Strategia długoterminowa zakłada repowering instalacji po 25 latach, czyli wymianę paneli fotowoltaicznych na nowe i wydajniejsze przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość spółki może dodatkowo wzrosnąć.

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistymi powodami  inwestowania w elektrownie fotowoltaiczne są wzrosty ceny Zielonych Certyfikatów oraz energii elektrycznej, która podrożała w poprzednich latach kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce rośnie z roku na rok. Korzystne zmiany promujące energetykę fotowoltaiczną wprowadzone w ustawie o OZE powodują, że farmy fotowoltaiczne stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi bezpieczne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

 

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ FOTOWOLTAICZNĄ

- kupujesz udziały w zespole trzech farm fotowoltaicznych o mocy 4 MW

- podpisujesz umowę inwestycyjną na podstawie której obejmujesz udziały w spółce celowej budującej farmę fotowoltaiczną

- otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana rentowność 10,6 % w skali roku

- jeśli zmienisz plany masz prawo do sprzedaży swoich udziałów w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie spółką, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu

- masz wybór wariantu dołączenia do przedsięwzięcia (nabycia udziałów)

 

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

- Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku farmy fotowoltaicznej

- inwestycja w konkretny majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- udział w spółce organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

 

ZALETY INWESTOWANIA W ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- niski próg wejścia już od 57 000 zł

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie paneli PV i urządzeń najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- system wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych

- w przyszłości możliwość zwiększenia rentowności dzięki dotacjom, koncesji na obrót energią oraz innym projektom podnoszącym opłacalność inwestycji.

- inwestycja oparta o udziały w przedsiębiorstwie, które są dziedziczone i mogą być sprzedane lub darowane

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

CENA SPRZEDAŻY, ZYSK I RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI

Przedmiotem sprzedaży jest pakiet udziałów w spółce realizującej budowę zespołu 3 farm fotowoltaicznych o mocy 4 MW. Pierwsza farma już działa. Kolejne dwie są w fazie budowy.


Cena pakietu 10 udziałów w elektrowni fotowoltaicznej: 57 000 zł

Prognozowana rentowność w skali roku: 10,6 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 6 042 zł

Prognozowana rentowność jest obliczona na podstawie danych o średnim nasłonecznieniu w miejscu lokalizacji, aktualnych kosztach utrzymania elektrowni oraz aktualnej cenie sprzedaży energii na giełdzie.

 

Pakiety udziałów do sprzedaży:

Pakiet standard: 10 udziałów w farmie PV 57 000 zł

Pakiet VIP: 70 udziałów w farmie PV 364 000 zł

 

Minimalny pakiet: 10 udziałów

Powyżej 10 udziałów Inwestor może dokupić wielokrotność 10 udziałów, np. 20 udziałów (114 000zł), 30 udziałów (171 000 zł), 40 udziałów (228 000 zł) lub więcej.


Minimalny pakiet VIP: 70 udziałów

Powyżej 70 udziałów Inwestor może dokupić wielokrotność 10 udziałów, np. 70 udziałów (364 000zł), 80 udziałów (416 000 zł), 90 udziałów (468 000 zł) lub więcej.

 

TERMINY REALIZACJI BUDOWY

Farma nr 1 - już działa

Farma nr 2 - w trakcie budowy - zakończenie budowy 05.2022

Farma nr 3 - w trakcie zamówień sprzętu - zakończenie budowy 09.2022


HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

5 700 zł - 3 dni po podpisaniu umowy rezerwacyjnej (10% wartości inwestycji)

100%  - 7 dni po podpisaniu umowy inwestycyjnej (pomniejszone o wpłatę z umowy rezerwacyjnej)

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.


Szczegółowe informacje o inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne:
tel. 22 350 80 54
biuro@doinwestuj.pl