Projekt farmy fotowoltaicznej 1,0 MW

  • WM-1M-22P
  • Dostępność: Brak Brak  (0 x szt.)
  • Cena brutto: 799 000,00 zł / szt. 799 000,00 zł / szt.

  • szt.

Projekt farmy PV na sprzedaż - moc 1 MW.  

Cena projektu farmy fotowoltaicznej: 799 000 zł/MW.   

Projekt farmy PV na sprzedaż - 1MW


Przedmiotem sprzedaży jest projekt farmy PV posiadający pozwolenie na budowę oraz warunki przyłączeniowe.

 

OPIS PROJEKTU FARMY PV NA SPRZEDAŻ

Oferujemy na sprzedaż kompletny projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW w woj. warmińsko-mazurskim. Projekt posiada m.in. uzgodnione warunki odbioru energii elektrycznej i uzyskał pozwolenie na budowę. Panele fotowoltaiczne zorientowane są wschód-zachód co daje bardziej równomierną produkcję energii w ciągu dnia w porównaniu do typowej orientacji paneli PV na południe.

Oferujemy możliwość wybudowania farmy PV pod klucz. Inwestycja wiąże się z zakupem projektu budowlanego farmy PV wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz wybudowaniem pod klucz elektrowni fotowoltaicznej, eksploatacji i zarządzaniu nią. Inwestor stając się właścicielem farmy fotowoltaicznej będzie czerpał zyski z produkcji energii elektrycznej.

 

MODEL BIZNESOWY PROJEKTU FARMY PV

- kupujesz projekt farmy PV o mocy 1,0 MW

- projekt farmy PV składa się m.in. z uzgodnionych warunków odbioru energii elektrycznej i pozwolenia na budowę

- masz możliwość zlecenia nam realizacji farmy na zasadzie generalnego wykonawstwa lub inwestora zastępczego

- nie martwisz się o zarządzanie farmą PV, ani o sprzedaż energii elektrycznej, te zadania powierzysz nam

 

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

- wykonamy dla Ciebie analizę wykonalności inwestycji

- podpisanie umowy rezerwacyjnej/przedwstępnej daje możliwość zarezerwowania farmy na czas wykonania due diligence

- podpisanie umowy ostatecznej po pozytywnym wyniku due diligence

 

ZALETY INWESTOWANIA W FARMY PV

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie paneli PV i urządzeń najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- system wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych

- w przyszłości możliwość zwiększenia rentowności dzięki umowie PPA z odbiorcą, koncesji na obrót energią oraz innym projektom podnoszącym opłacalność inwestycji.

- inwestycja oparta o udziały w przedsiębiorstwie, które są dziedziczone i mogą być sprzedane lub darowane

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

CENA SPRZEDAŻY PROJEKTU FARMY PV

Przedmiotem sprzedaży jest projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW w woj. warmińsko-mazurskie. Projekt posiada uzgodnione warunki odbioru energii elektrycznej oraz kompletną dokumentację projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę. Decyzja odrolnienia gruntu ustala opłaty roczne 9520 zł/rocznie przez 10 lat.

Cena projektu farmy fotowoltaicznej: 799 000 zł/MW

 

TERMINY REALIZACJI BUDOWY

Możliwe terminy realizacji

Rozpoczęcie budowy – II kwartał 2023

Zakończenie budowy – III kwartał 2023

Uruchomienie elektrowni - IV kwartał 2023

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.


Szczegółowe informacje o inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne:
tel. 22 35 08 333
biuro@doinwestuj.pl