Elektrownia słoneczna 5,0 MW - zysk 16%

  • ZP-5M-38
  • Dostępność: Jest Jest  (1 x szt.)

  • Cena brutto: 17 220 000,00 zł / szt. 14 000 000,00 zł / szt.

  • szt.
Sprzedam elektrownię słoneczną o mocy 5 MW. 

Cena elektrowni słonecznej: 14 mln zł.  

Prognozowana rentowność w skali roku: 16 %. 

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 2,24 mln zł. 

Sprzedam elektrownie słoneczną 5 MW. Rentowność 16% rocznie


Bezobsługowa i bezpieczna inwestycja polegająca na budowie pod klucz elektrowni słonecznej. Nabywca nie jest zaangażowany w zarządzanie spółką, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

 

OPIS INWESTYCJI W ELEKTROWNIE SŁONECZNE

Inwestycja polega na budowie pod klucz elektrowni słonecznej o mocy 5 MW w woj. zachodniopomorskim.

Inwestycja wiąże się z zakupem projektu i budową pod klucz elektrowni słonecznej. Inwestor stając się właścicielem farmy fotowoltaicznej czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w instalację elektrowni słonecznej, farma będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji. 

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistymi powodami  inwestowania w elektrownie fotowoltaiczne są wzrosty ceny energii elektrycznej, która podrożała w poprzednich latach kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce rośnie z roku na rok. Korzystne zmiany promujące energetykę fotowoltaiczną wprowadzone w ustawie o OZE powodują, że farmy fotowoltaiczne stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi bezpieczne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

 

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W ELEKTROWNIE SŁONECZNE

- kupujesz ekologiczną elektrownię słoneczną o mocy 5 MW

- inwestycja polega na zakupie gotowej farmy PV wraz z uzgodnionymi warunkami odbioru energii elektrycznej i budowie elektrowni przez profesjonalnego operatora

- otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana rentowność 16% w skali roku

- jeśli zmienisz plany masz prawo do sprzedaży elektrowni fotowoltaicznej w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie spółką, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu

 

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

- Inwestor zostaje właścicielem majątku farmy fotowoltaicznej

- inwestycja w konkretny majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- udział w spółce organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

 

ZALETY INWESTOWANIA W ELEKTROWNIE SŁONECZNE

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie paneli PV i urządzeń najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- system wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych

- w przyszłości możliwość zwiększenia rentowności dzięki umowie PPA z odbiorcą, koncesji na obrót energią oraz innym projektom podnoszącym opłacalność inwestycji.

- inwestycja oparta o udziały w przedsiębiorstwie, które są dziedziczone i mogą być sprzedane lub darowane

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

CENA SPRZEDAŻY ELEKTROWNI SŁONECZNEJ

Przedmiotem sprzedaży jest elektrownia słoneczna o mocy 5 MW w woj. zachodniopomorskim. Projekt posiada uzgodnione warunki odbioru energii elektrycznej oraz pozwolenie na budowę. Farma zostanie wybudowana pod klucz. 

Cena gotowej elektrownie słonecznej: 14 000 000 zł + VAT

Prognozowana rentowność w skali roku: 16 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 2 240 000 zł + VAT

Prognozowana rentowność jest obliczona na podstawie danych o średnim nasłonecznieniu w miejscu lokalizacji, aktualnych kosztach utrzymania elektrowni oraz aktualnej cenie sprzedaży energii na giełdzie.

TERMINY REALIZACJI BUDOWY

Rozpoczęcie budowy – I kwartał 2025

Zakończenie budowy – II kwartał 2025

Uruchomienie elektrowni - II kwartał 2025

  
 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.


Szczegółowe informacje o inwestycji w elektrownie słoneczne:
tel. 22 35 08 333
biuro@doinwestuj.pl