Farma fotowoltaiczna 0,5MW - zysk 14%

  • AU-EF-08
  • Dostępność: Jest Jest  (1 x szt.)

  • Cena brutto: 2 706 000,00 zł / szt. 2 200 000,00 zł / szt.

  • szt.

Sprzedam farmę fotowoltaiczną o mocy 0,5 MW. 

Cena całej farmy fotowoltaicznej: 2 200 000 zł.  

Prognozowana rentowność w skali roku: 14 %. 

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 308 600 zł. 

Sprzedam farmę fotowoltaiczną 0,5 MW. Rentowność 14% rocznie


Bezobsługowa i bezpieczna inwestycja polegająca na zakupie całej farmy fotowoltaicznej. Nabywca nie jest zaangażowany w zarządzanie spółką, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

 

OPIS INWESTYCJI W FARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ

Inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w woj. podlaskim. Projekt posiada uzgodnione warunki odbioru energii elektrycznej i jest w trakcie uzystiwania pozwolenia na budowę.

Inwestycja wiąże się z zakupem projektu budowlanego farmy PV wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz wybudowaniem pod klucz elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW, eksploatacji i zarządzania nią. Inwestor stając się właścicielem farmy fotowoltaicznej i czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną, farma będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji. 

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistymi powodami  inwestowania w elektrownie fotowoltaiczne są wzrosty ceny Zielonych Certyfikatów oraz energii elektrycznej, która podrożała w poprzednich latach kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce rośnie z roku na rok. Korzystne zmiany promujące energetykę fotowoltaiczną wprowadzone w ustawie o OZE powodują, że farmy fotowoltaiczne stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi bezpieczne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

 

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W FARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ

- kupujesz ekologiczną farmę fotowoltaiczną o mocy 0,5 MW

- inwestycja polega na zakupie projektu farmy PV wraz z uzgodnionymi warunkami odbioru energii elektrycznej i budowie elektrowni przez profesjonalnego operatora

- otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana rentowność 14% w skali roku

- jeśli zmienisz plany masz prawo do sprzedaży elektrowni fotowoltaicznej w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie spółką, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu

 

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

- Inwestor zostaje właścicielem majątku farmy fotowoltaicznej

- inwestycja w konkretny majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- udział w spółce organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

 

ZALETY INWESTOWANIA W FARMY FOTOWOLTAICZNE

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie paneli PV i urządzeń najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- system wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych

- w przyszłości możliwość zwiększenia rentowności dzięki umowie PPA z odbiorcą, koncesji na obrót energią oraz innym projektom podnoszącym opłacalność inwestycji.

- inwestycja oparta o udziały w przedsiębiorstwie, które są dziedziczone i mogą być sprzedane lub darowane

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

CENA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW ORAZ ZYSK I RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI

Przedmiotem sprzedaży jest gotowa elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,5 MW w woj. podlaskim. Projekt posiada uzgodnione warunki odbioru energii elektrycznej oraz kompletną dokumentację projektu budowlanego. Aktualnie jest w trkacie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Cena gotowej farmy fotowoltaicznej: 2 200 000 zł

Prognozowana rentowność w skali roku: 14 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 308 000 zł

Prognozowana rentowność jest obliczona na podstawie danych o średnim nasłonecznieniu w miejscu lokalizacji, aktualnych kosztach utrzymania elektrowni oraz aktualnej cenie sprzedaży energii na giełdzie.

 

TERMINY REALIZACJI BUDOWY

Rozpoczęcie budowy – I kwartał 2024

Zakończenie budowy – I kwartał 2024

Uruchomienie elektrowni - II kwartał 2024

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.


Szczegółowe informacje o inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne:
tel. 22 35 08 333
biuro@doinwestuj.pl