Sprzedaż elektrowni słonecznej 1,1 MW - ZYSK 15%

  • LO-1-1M-36
  • Dostępność: Jest Jest  (1 x szt.)

  • Cena brutto: 3 936 000,00 zł / szt. 3 200 000,00 zł / szt.

  • szt.

Sprzedaż elektrowni słonecznej 1,3 MW.  

Cena gotowej elektrowni słonecznej: 3 200 000 zł netto.   

Prognozowana rentowność w skali roku: 15%.  

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 480 000 zł netto.

Sprzedaż elektrowni słonecznej wybudowanej pod klucz


Bezobsługowa i bezpieczna inwestycja polegająca na budowie pod klucz elektrowni słonecznej. Nabywca nie jest zaangażowany w zarządzanie spółką, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

 

OPIS INWESTYCJI W ELEKTROWNIE SŁONECZNE

Inwestycja polega na budowie pod klucz elektrowni słonecznej o mocy 1,1 MW w woj. łódzkim.  

Inwestycja wiąże się z zakupem projektu i budową pod klucz farmy fotowoltaicznej. Inwestor stając się właścicielem farmy fotowoltaicznej czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną, farma będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji. 

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistymi powodami  inwestowania w elektrownie fotowoltaiczne są wzrosty ceny energii elektrycznej, która podrożała w poprzednich latach kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce rośnie z roku na rok. Korzystne zmiany promujące energetykę fotowoltaiczną wprowadzone w ustawie o OZE powodują, że farmy fotowoltaiczne stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi bezpieczne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

 

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ SŁONECZNĄ

- kupujesz ekologiczną elektrownię słoneczną o mocy 1,1 MW

- inwestycja polega na zakupie gotowej elektrowni słonecznej wraz z uzgodnionymi warunkami odbioru energii elektrycznej i budowie elektrowni przez profesjonalnego operatora

- otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana rentowność 15% w skali roku

- jeśli zmienisz plany masz prawo do sprzedaży elektrowni słonecznej w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie spółką, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu

 

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

- wykonamy dla Ciebie analizę wykonalności inwestycji

- podpisanie umowy rezerwacyjnej/przedwstępnej daje możliwość zarezerwowania farmy na czas wykonania due diligence

- podpisanie umowy ostatecznej po pozytywnym wyniku due diligenceZALETY INWESTOWANIA W ELEKTROWNIE SŁONECZNE

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie paneli PV i urządzeń najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- system wsparcia dla elektrowni słonecznych

- w przyszłości możliwość zwiększenia rentowności dzięki umowie PPA z odbiorcą, koncesji na obrót energią oraz innym projektom podnoszącym opłacalność inwestycji.

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

CENA SPRZEDAŻY ELEKTROWNI SŁONECZNEJ

Przedmiotem sprzedaży jest elektrownie słoneczna o mocy 1,1 MW w woj. łódzkim. Projekt posiada uzgodnione warunki odbioru energii elektrycznej, podpisana jest umowa przyłączeniową oraz pozwolenie na budowę. Przyłącze do słupa średniego napięcia jest w odległości 60m. Elektrownia słoneczna zostanie wybudowana pod klucz. 

Cena gotowej elektrowni słonecznej: 3 200 000 zł netto


Prognozowana rentowność w skali roku: 15 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 480 000 zł + VAT

Prognozowana rentowność jest obliczona na podstawie danych o aktualnych kosztach utrzymania elektrowni oraz aktualnej cenie sprzedaży energii elektrycznej.

TERMINY REALIZACJI BUDOWY

Możliwe terminy realizacji

Rozpoczęcie budowy – III kwartał 2024

Zakończenie budowy – IV kwartał 2024

Uruchomienie elektrowni - I kwartał 2025

  

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.


Szczegółowe informacje o inwestycji w elektrownie słoneczne:
tel. 22 35 08 333
biuro@doinwestuj.pl