Elektrownia wiatrowa - pakiet 20 udziałów - zysk 10,7%

  • ŁA-EW-24
  • Dostępność: Brak Brak  (0 x 20udziałów)

  • Cena brutto: 42 000,00 zł / 20udziałów 42 000,00 zł / 20udziałów
  • 1 Pakiet ( 42 000,00 zł za 1 Pakiet )

  • 20udziałów

Sprzedaż pakietu udziałów w spółce realizującej budowę 100-metrowej elektrowni wiatrowej General Electric, o mocy 1,5 MW.

Cena pakietu 20 udziałów w elektrowni wiatrowej:  42 000 zł

Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji: 10,7 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji przed opodatkowaniem:  4 494 zł

Stopa zwrotu: 7,5%

Sprzedaż udziałów w elektrowni wiatrowej generującej zyski na poziomie 10,7% rocznie


Bezobsługowa inwestycja polegająca na zakupie udziałów w elektrowni wiatrowej. Nabywca udziałów nie jest zaangażowany w zarządzanie spółką, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

 

OPIS INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ

Inwestycja polega na budowie 100-metrowej elektrowni wiatrowej General Electric, o mocy 1,5 MW, w okolicy miejscowości Łask. Turbina została zakontraktowana i jest już przetransportowana do Polski. Termin realizacji – 2 kwartał 2021 roku.

Inwestycja wiąże się z objęciem udziałów w spółce celowej powołanej do wybudowania pod klucz elektrowni wiatrowej o mocy 1,5MW, eksploatacji i zarządzania nią. Inwestor stając się współwłaścicielem elektrowni wiatrowej czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Dzięki korzystnej cenie zakupu urządzenia, spółka będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji, ani finansowania bankowego. Strategia długoterminowa zakłada cykliczną wymianę turbiny na nową, nowocześniejszą i wydajniejszą przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość spółki może dodatkowo rosnąć.

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistymi powodami  inwestowania w elektrownie wiatrowe są wzrosty ceny Zielonych Certyfikatów oraz energii elektrycznej, która podrożała ostatnio kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce rośnie z roku na rok. Korzystne zmiany promujące energetykę wiatrową wprowadzone w ustawie o OZE, a jednocześnie brak nowych lokalizacji/terenów pod budowy elektrowni wiatrowych powodują, że elektrownie wiatrowe ponownie stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi intratne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ

- kupujesz udziały w ekologicznej elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW

- podpisujesz umowę inwestycyjną na podstawie, której obejmujesz udziały w spółce celowej budującej elektrownię wiatrową

- przez cały okres posiadania udziałów otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana stopa zwrotu 10,7% w skali roku

- jeśli zmienisz plany masz prawo do sprzedaży swoich udziałów w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie spółką, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

- Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku

- inwestycja w Realną Wartość - w majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- Inwestor ma wpływ na kluczowe decyzje w spółce (zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych)

- organizator projektu posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych

- udział w zysku organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

 

ZALETY INWESTOWANIA W ELEKTROWNIE WIATROWE

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- niski próg wejścia już od 42.000 zł

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie maszyn najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- system wsparcia dla elektrowni wiatrowych

- w przyszłości możliwość zwiększenia rentowności dzięki dotacjom i koncesji na obrót energią i innym projektom podnoszącym opłacalność inwestycji.

- inwestycja oparta o udziały w przedsiębiorstwie, które są dziedziczone i mogą być sprzedane lub darowane

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

PARAMETRY INWESTYCJI

Przedmiotem sprzedaży jest pakiet udziałów w spółce realizującej budowę 100-metrowej elektrowni wiatrowej General Electric, o mocy 1,5 MW, w okolicy miejscowości Łask. Turbina została zakontraktowana i jest już przetransportowana do Polski.

Cena pakietu 20 udziałów w elektrowni wiatrowej:  42 000 zł

Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji: 10,7 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji przed opodatkowaniem:  4 494 zł

Prognozowana rentowność jest liczona na podstawie badania wiatru (wind study) i aktualnych kosztów, oraz danych dot. średnich cen energii.

Minimalny pakiet 20 udziałów

Powyżej 20 udziałów Inwestor może dokupić wielokrotność 10 udziałów, np. 30 udziałów (63 000 zł), 40 udziałów (84 000 zł) lub więcej.

 

REALIZACJA BUDOWY

Marzec 2020 - złożono wniosek o zastępcze pozwolenie na budowę zmieniające typ jednostki wytwórczej

Kwiecień 2020 - wytyczono drogę, plac i osie fundamentu przez geodetę. Zaplanowano realizację prac związanych z wykonaniem drogi wraz z placem i wykopem pod fundament

Kwiecień 2020 - rozpoczęcie budowy infrastruktury towarzyszącej

2 kwartał 2021 - planowane zakończenie budowy i uruchomienie elektrowni

 

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

4200 zł - 3 dni po podpisaniu umowy rezerwacyjnej (10% wartości inwestycji)

100%  - 7 dni po podpisaniu umowy inwestycyjnej (pomniejszone o wpłatę z umowy rezerwacyjnej)

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o inwestowaniu w elektrownię wiatrową uzyskasz:
tel. 22 35 08 333
biuro@doinwestuj.pl