Informacje o ryzyku

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.

Zyski generowane przez farmy fotowoltaiczne lub elektrownie wiatrowe są bezpośrednio związane z cenami energii elektrycznej.

W przypadku chęci wyjścia z inwestycji jest możliwość sprzedaży jej na wolnym rynku lub powierzenie tej czynności wyspecjalizowanym podmiotom.

Szczegółowe warunki naliczania i wypłaty zysków, informacje o ryzyku, a także warunki współpracy regulują umowy inwestycyjne.

Rekomendujemy świadome inwestowanie.