miniFarma fotowoltaiczna - zysk 16%

  • DO-EF-50-GW
  • Dostępność: Jest Jest  (2 x szt.)

  • Cena brutto: 246 000,00 zł / szt. 200 000,00 zł / szt.

  • szt.

Inwestycja w indywidualną miniFARMĘ fotowoltaiczną. 

Cena farmy PV: 200 000 zł netto. 

Roczna szacowana produkcja energii elektrycznej: 46 000 kW. 

Prognozowany przychód roczny z inwestycji: 34 300 zł. 

Prognozowana stopa zwrotu po uwzględnieniu kosztów i amortyzacji: 16%. 

Zakup farmy fotowoltaicznej generującej zyski 16% rocznie


WYBUDUJEMY DLA CIEBIE miniFARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ NA TWOIM GRUNCIE

Bezpieczna inwestycja polegająca na zakupie całej miniFARMY PV posadowionej na Twoim gruncie. Inwestor zakupuje miniFARMĘ, a my uzyskujemy warunki przyłączenia i wszystkie zgody, budujemy farmę i organizujemy podpisanie umowy na sprzedaż 100% wyprodukowanej energii. Nabywca farmy nie jest zaangażowany w proces budowy, otrzymuje gotową, ogrodzoną farmę i pobiera zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

OPIS INWESTYCJI W miniFARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ

Inwestycja polega na budowie miniFARMY fotowoltaicznej produkującej 46 MWh energii elektrycznej rocznie. Projekt jest już w trakcie realizacji. Termin realizacji to I kwartał 2024.

Inwestycja jest tak zwanym gotowcem inwestycyjnym. Inwestor nabywa wybudowaną pod klucz elektrownię fotowoltaiczną oraz podpisuje umowę na sprzedaż prądu. Nabywca stając się właścicielem farmy słonecznej czerpie zyski z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej.

Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną, farma będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, bez korzystania z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji, ani finansowania bankowego. Strategia długoterminowa zakłada repowering instalacji po 29 latach, czyli wymianę paneli fotowoltaicznych na nowe i wydajniejsze przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość farmy może dodatkowo wzrosnąć.

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Korzystne zmiany promujące energetykę fotowoltaiczną wprowadzone w ustawie o OZE powodują, że farmy fotowoltaiczne stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi bezpieczne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

 

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W miniFARMĘ PV

- kupujesz indywidualną elektrownię fotowoltaiczną produkującą średnio rocznie 46 MWh energii elektrycznej

- otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana stopa zwrotu to 16 % w skali roku 

- uzyskujesz możliwość zwrotu podatku VAT oraz amortyzacji miniFARMY stawką 10% rocznie

- jeśli zmienisz plany - masz prawo do sprzedaży farmy w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie profesjonalnego operatora

 

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI W miniFARMY PV

- Inwestor zostaje w 100% właścicielem miniFARMY fotowoltaicznej

- jest to inwestycja w konkretny majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- farma fotowoltaiczna wykonana z dobrych podzespołów np. inwertery Sofar Solar lub Huawei, panele solarne Longi Solar lub Risen, technologii half-cut

- instalacja farmy słonecznej składa się z elementów objętych długoletnią gwarancją producenta, np. panele słoneczne 25 lat, inwertery 10 lat, konstrukcja 10 lat

- ubezpieczenie farmy gwarantuje odszkodowanie utraconych korzyści w przypadku zdarzeń losowych

 

ZALETY INWESTOWANIA W miniFARMY FOTOWOLTAICZNE

- nie ma potrzeby posiadania działki, my organizujemy grunt pod dzierżawę lub na własność

- Inwestor staje się właścicielem farmy fotowoltaicznej w 100%

- możliwość zwrotu podatku VAT oraz amortyzacja stawką roczną 10%

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- niski próg wejścia już od 200 000 zł

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- zastosowanie paneli PV i urządzeń najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży prądu

- system wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego

 

CENA SPRZEDAŻY ORAZ ZYSK I RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI

Przedmiotem sprzedaży jest gotowa miniFARMA fotowoltaiczna produkująca 46 MWh energii elektrycznej rocznie

Cena farmy PV na Twoim gruncie: 200 000 zł netto + 23% VAT

W cenie farmy PV uwzględniono:
- kompletną instalację fotowoltaiczną
- ogrodzenie działki
- monitoring video i transmisję danych do ochrony
- przygotowanie gruntu
- wykonanie projektu
- uzyskanie warunków przyłączenia do sieci
- wykonanie przyłącza energetycznego do 200 m długości
- podpisanie umowy na sprzedaż energii

Roczna szacowana produkcja energii elektrycznej: 46 000 kWh

Prognozowany przychód roczny z inwestycji: 34 300 zł

Prognozowana stopa zwrotu w skali roku po uwzględnieniu kosztów i amortyzacji: 16 %


Możliwość zwrotu podatku VAT oraz amortyzacji stawką 10%Prognozowana rentowność obliczona jest na podstawie danych o średnim nasłonecznieniu w miejscu lokalizacji, aktualnych kosztach utrzymania elektrowni oraz aktualnej cenie sprzedaży energii na giełdzie. Analiza przeprowadzona została dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

 
Inne warianty sprzedaży:

- miniFARMA PV na dzierżawionym gruncie: 230 000 zł netto


- miniFARMA PV na zakupionej dla Ciebie działce: 260 000 zł nettoTERMINY REALIZACJI BUDOWY

Rozpoczęcie budowy – II kwartał 2024

Zakończenie budowy – III kwartał 2024

 

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

40 000 zł - 7 dni od dnia podpisania umowy (20% wartości inwestycji)

100%  - 7 dni od dnia rozpoczęcia budowy przyłącza energetycznego

 

 

Szczegółowe informacje nt. inwestycji w farmę PV:
tel. 22 35 08 333
biuro@doinwestuj.pl


Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Zyski generowane przez farmy fotowoltaiczne lub elektrownie wiatrowe są bezpośrednio związane z cenami energii elektrycznej. W przypadku chęci wyjścia z inwestycji jest możliwość sprzedaży farmy na wolnym rynku lub powierzenie tej czynności wyspecjalizowanym podmiotom. Szczegółowe warunki naliczania i wypłaty zysków, informacje o ryzyku, a także warunki współpracy regulują umowy inwestycyjne. Rekomendujemy świadome inwestowanie.