Farma fotowoltaiczna - pakiet 30 udziałów - zysk 13,4%

  • DO-EF-04
  • Dostępność: Jest Jest  (1 x 30udziałów)

  • Cena brutto: 217 500,00 zł / 30udziałów 217 500,00 zł / 30udziałów

  • 30udziałów

Sprzedaż farmy fotowoltaicznej generującej zyski 13,4% rocznie. 

Cena pakietu 30 udziałów w elektrowni fotowoltaicznej: 217 500 zł.  

Prognozowana rentowność w skali roku: 13,4%.

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 29 145 zł. 

Zakup farmy fotowoltaicznej generującej zyski 13,4% rocznie


Bezobsługowa inwestycja polegająca na zakupie udziałów w zespole czterech farm fotowoltaicznych. Nabywca udziałów nie jest zaangażowany w zarządzanie spółką, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

 

OPIS ZAKUPU FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

Inwestycja polega na budowie zespołu czterech farm fotowoltaicznnych o mocy 6,27 MW. Pierwsza farma (4,3MW) zostanie uruchomiona w 3 kwartale 2023. Kolejne trzy (0,85MW + 0,85MW + 0,27MW) będą ukończone w 4 kwartale 2023.

Inwestycja wiąże się z objęciem udziałów w spółce celowej powołanej do wybudowania pod klucz zespołu 4 farm fotowoltaicznych o mocy 6,27 MW, eksploatacji i zarządzania. Inwestor stając się współwłaścicielem farm fotowoltaicznych czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w farmy fotowoltaiczne, spółka będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji, ani finansowania bankowego. Strategia długoterminowa zakłada repowering instalacji po 29 latach, czyli wymianę paneli fotowoltaicznych na nowe i wydajniejsze przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość spółki może dodatkowo wzrosnąć.

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistymi powodami  inwestowania w elektrownie fotowoltaiczne są wzrosty ceny Zielonych Certyfikatów oraz energii elektrycznej, która podrożała w poprzednich latach kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce rośnie z roku na rok. Korzystne zmiany promujące energetykę fotowoltaiczną wprowadzone w ustawie o OZE powodują, że farmy fotowoltaiczne stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi bezpieczne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

 

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W FARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ

- kupujesz udziały w zespole czterech farm fotowoltaicznych o mocy 6,27 MW

- podpisujesz umowę inwestycyjną na podstawie której obejmujesz udziały w spółce celowej budującej farmę fotowoltaiczną

- otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana rentowność 13,4 % w skali roku

- jeśli zmienisz plany masz prawo do sprzedaży swoich udziałów w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie spółką, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu

- masz wybór wariantu dołączenia do przedsięwzięcia (nabycia udziałów)

 

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

- Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku farmy fotowoltaicznej

- inwestycja w konkretny majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- udział w spółce organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

 

ZALETY INWESTOWANIA W FARMY FOTOWOLTAICZNE

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- niski próg wejścia już od 72 500 zł

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie paneli PV i urządzeń najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- system wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych

- w przyszłości możliwość zwiększenia rentowności dzięki dotacjom, koncesji na obrót energią oraz innym projektom podnoszącym opłacalność inwestycji.

- inwestycja oparta o udziały w przedsiębiorstwie, które są dziedziczone i mogą być sprzedane lub darowane

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

CENA SPRZEDAŻY, ZYSK I RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI

Przedmiotem sprzedaży jest pakiet udziałów w spółce realizującej budowę zespołu 4 farm fotowoltaicznych o mocy 6,27 MW. Pierwsza farma (4,3MW) zostanie uruchomiona w 3 kwartale 2023. Kolejne trzy (0,85MW + 0,85MW + 0,27MW) będą ukończone w 4 kwartale 2023.


Cena pakietu 30 udziałów w elektrowni fotowoltaicznej: 217 500 zł

Prognozowana rentowność w skali roku: 13,4 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 29 145 zł

Prognozowana rentowność jest obliczona na podstawie danych o średnim nasłonecznieniu w miejscu lokalizacji, aktualnych kosztach utrzymania elektrowni oraz aktualnej cenie sprzedaży energii na giełdzie.

 

Pakiety udziałów do sprzedaży:

Pakiet standard: 10 udziałów w farmie PV 72 500 zł

Pakiet VIP: 60 udziałów w farmie PV 390 000 zł

 

Pakiety udziałów do sprzedaży:

Pakiet standard: 10 udziałów w farmie PV 72 500 zł

Pakiet VIP: 60 udziałów w farmie PV 390 000 zł

 

Minimalny pakiet: 10 udziałów

Powyżej 10 udziałów Inwestor może dokupić wielokrotność 10 udziałów, np. 20 udziałów (145 000 zł), 30 udziałów (217 500 zł) lub więcej.

Minimalny pakiet VIP: 60 udziałów

Powyżej 60 udziałów Inwestor może dokupić wielokrotność 10 udziałów, np. 70 udziałów (455 000 zł), 80 udziałów (520 000 zł) lub więcej.


 

TERMINY REALIZACJI BUDOWY

Farma nr 1 (4,3MW) - III kwartał 2023

Farma nr 2 (0,85MW) - IV kwartał 2023

Farma nr 3 (0,85MW) - IV kwartał 2023

Farma nr 4 (0,27MW) - IV kwartał 2023


HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

21 750 zł - 3 dni po podpisaniu umowy rezerwacyjnej (10% wartości inwestycji)

100%  - 7 dni po podpisaniu umowy inwestycyjnej (pomniejszone o wpłatę z umowy rezerwacyjnej)

 


Szczegółowe informacje o inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne:
tel. 22 35 08 333
biuro@doinwestuj.plNiniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Zyski generowane przez farmy fotowoltaiczne lub elektrownie wiatrowe są bezpośrednio związane z cenami energii elektrycznej. W przypadku chęci wyjścia z inwestycji jest możliwość sprzedaży udziałów na wolnym rynku lub powierzenie tej czynności wyspecjalizowanym podmiotom. Szczegółowe warunki naliczania i wypłaty zysków, informacje o ryzyku, a także warunki współpracy regulują umowy inwestycyjne. Rekomendujemy świadome inwestowanie.