Farma fotowoltaiczna - pakiet 5% udziałów - zysk 15%

  • MA-EF-04
  • Availability: None None  (0 x szt.)
  • Gross price: 197,500.00 zł / szt. 197,500.00 zł / szt.

  • szt.

Farma fotowoltaiczna na sprzedaż. Stopa zwrotu 15% rocznie. 

Cena pakietu 5% udziałów w elektrowni fotowoltaicznej: 197 500 zł.  

Prognozowana stopa zwrotu w skali roku: 15%.   

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 29 625 zł.   

Farma fotowoltaiczna na sprzedaż. Rentowność 15% rocznie


Bezobsługowa i bezpieczna inwestycja polegająca na zakupie udziałów w farmie fotowoltaicznej. Nabywca udziałów nie jest zaangażowany w zarządzanie spółką, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

 

OPIS INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ FOTOWOLTAICZNĄ

Inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 0,78 MW w powiecie garwolińskim, woj. mazowieckim. Projekt uzyskał już warunki zabudowy oraz posiada uzgodnione warunki odbioru energii elektrycznej. Termin realizacji I kw. 2024. Do czasu wybudowania inwestor uzyskuje stałe oprocentowanie 7,5% od zainwestowanych środków, natomiast po uruchomieniu farmy PV stopa zwrotu rośnie do ok. 15% wg aktualnych cen energii na giełdzie.

Inwestycja wiąże się z objęciem udziałów w spółce celowej powołanej do wybudowania pod klucz elektrowni fotowoltaicznej, eksploatacji i zarządzania nią. Inwestor stając się współwłaścicielem farmy fotowoltaicznej czerpie zyski z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej.

Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną, spółka będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji, ani finansowania bankowego. Strategia długoterminowa zakłada repowering instalacji po 25 latach, czyli wymianę paneli fotowoltaicznych na nowe i wydajniejsze przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość spółki może dodatkowo wzrosnąć.

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistymi powodami  inwestowania w elektrownie fotowoltaiczne są wzrosty ceny Zielonych Certyfikatów oraz energii elektrycznej, która podrożała w poprzednich latach kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce rośnie z roku na rok. Korzystne zmiany promujące energetykę fotowoltaiczną wprowadzone w ustawie o OZE powodują, że farmy fotowoltaiczne stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi bezpieczne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

 

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W ELEKTROWNIĘ FOTOWOLTAICZNĄ

- kupujesz udziały w ekologicznej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,78 MW

- podpisujesz umowę inwestycyjną na podstawie której obejmujesz udziały w spółce celowej budującej farmę fotowoltaiczną

- otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana stopa zwrotu 15 % w skali roku

zarabiasz od momentu wpłaty środków pieniężnych, nie czekając aż elektrownia zostanie uruchomiona. Do momentu uruchomienia elektrowni uzyskujesz odsetki w wysokości 7,5% rocznie, wypłacane kwartalnie.

- jeśli zmienisz plany masz prawo do sprzedaży swoich udziałów w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie spółką, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu

- masz wybór wariantu dołączenia do przedsięwzięcia (nabycia udziałów)

 

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

- Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku farmy fotowoltaicznej

- inwestycja w konkretny majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- udział w spółce organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

 

ZALETY INWESTOWANIA W ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- niski próg wejścia już od 79 000 zł

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie paneli PV i urządzeń najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- system wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych

- w przyszłości możliwość zwiększenia rentowności dzięki dotacjom, koncesji na obrót energią oraz innym projektom podnoszącym opłacalność inwestycji.

- inwestycja oparta o udziały w przedsiębiorstwie, które są dziedziczone i mogą być sprzedane lub darowane

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

CENA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW ORAZ ZYSK I RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI

Przedmiotem sprzedaży jest pakiet udziałów w spółce realizującej budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,78 MW w powiecie garwolińskim, woj. mazowieckie. 

 

Cena pakietu 5% udziałów w elektrowni fotowoltaicznej: 197 500 zł


Prognozowana stopa zwrotu w skali roku: 15 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 29 625 zł

Prognozowana stopa zwrotu jest obliczona na podstawie danych o średnim nasłonecznieniu w miejscu lokalizacji, aktualnych kosztach utrzymania elektrowni oraz aktualnej cenie sprzedaży energii na giełdzie.


Kapitał generuje zyski już od momentu wpłaty pieniędzy na konto, zanim elektrownia zostanie uruchomiona
.

Do czasu uruchomienia elektrowni fotowoltaicznej inwestor będzie uzyskiwał odsetki od zainwestowanych środków.


Stałe oprocentowanie w skali roku: 7,5 %

Odsetki od zainwestowanych środków: 14 813 zł rocznie

 

Pakiety udziałów do sprzedaży:

Minimalny pakiet: 2% udziałów w elektrowni 79 000 zł

Maksymalny pakiet: 38% udziałów w elektrowni 1 501 000 zł

 

TERMINY REALIZACJI BUDOWY

Projekt budowlany – IV kwartał 2022

Pozwolenie na budowę – I kwartał 2023

Rozpoczęcie budowy – III kwartał 2023

Zakończenie budowy – IV kwartał 2023

Uruchomienie farmy PV - I kwartał 2024

 

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

19 750 zł - 3 dni po podpisaniu umowy rezerwacyjnej (10% wartości inwestycji)

100%  - 7 dni po podpisaniu umowy inwestycyjnej (pomniejszone o wpłatę z umowy rezerwacyjnej)

 

Szczegółowe informacje o inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne:
tel. 22 35 08 333
biuro@doinwestuj.pl


Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Zyski generowane przez farmy fotowoltaiczne lub elektrownie wiatrowe są bezpośrednio związane z cenami energii elektrycznej. W przypadku chęci wyjścia z inwestycji jest możliwość sprzedaży udziałów na wolnym rynku lub powierzenie tej czynności wyspecjalizowanym podmiotom. Szczegółowe warunki naliczania i wypłaty zysków, informacje o ryzyku, a także warunki współpracy regulują umowy inwestycyjne. Rekomendujemy świadome inwestowanie.