Inwestowanie w elektrownie wiatrowe

Inwestowanie w elektrownie wiatrowe, a rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i krok w stronę zielonej transformacji energetycznej

Elektrownie wiatrowe i ich rosnący udział w wytwarzaniu energii  elektrycznej

Inwestowanie w elektrownie wiatrowe oprócz zysków generowanych dla indywidualnych inwestorów, to także troska o środowisko naturalne i przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu. Wychodząc naprzeciw  największym wyzwaniom XXI wieku zielona transformacja energetyczna staje się misją nie tylko ekologów, ale również rządzących.  Potrzeba przejścia na zieloną energię wynika nie tylko z rosnącej świadomości społecznej, ale także z wyczerpywania się zasobów kopalnych źródeł energii, jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel.  Globalne zaangażowanie w produkcję zielonej energii to także nowe możliwości inwestycyjne w elektrownie wiatrowe i zysk z dywidendy w relatywnie krótkim czasie. Rosnąca liczba inwestorów od kilku lat z powodzeniem inwestuje w realną wartość, jaką stanowią elektrownie wiatrowe funkcjonujące z powodzeniem na terenie Polski i zagranicą.

Udział Polski w produkcji energii wiatrowej i plany energetyczne na 2021 rok

Wiatr jest jedną z najbardziej atrakcyjnych form odnawialnej energii na rynku. Od 2015 roku energetyka wiatrowa stanowi największą w Polsce gałąź elektroenergetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego rok 2021 odnotuje znaczny wzrost energii wygenerowanej przez wiatr. W 2021 roku rozpocznie się w Polsce transformacja polskiej energetyki, jako następstwo porozumienia jakie Unia Europejska osiągnęła w zakresie Zielonego Ładu. W związku z powyższym na najbliższe lata planuje się budowę kolejnych elektrowni wiatrowych zarówno na lądzie, jak i na Bałtyku. Powstające farmy wiatrowe mają za zadanie wypełnić lukę po węglu. W raporcie przygotowanym przez WindEurope Polska zajęła 3 miejsce w finansowaniu farm wiatrowych na lądzie.

Największe elektrownie wiatrowe w Polsce

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych z listopada 2020 roku moc zainstalowanych w kraju farm wiatrowych wynosi 6430,285 MW. Zgodnie z raportem opracowanym przez Urząd Regulacji Energetyki pod koniec 2019 roku w Polsce funkcjonuje ponad 1200 instalacji wiatrowych. Poniżej przedstawiamy największe elektrownie wiatrowe w Polsce:

Potęgowo – województwo pomorskie – 81 turbin o mocy 219,5 MW – Mashav Energia

Margonin – woj. wielkopolskie – 60 wiatraków o łącznej mocy 120 MW – 2009 – EDP Renewables Polska

Banie – woj. zachodniopomorskie – 53 wiatraki mające łączną moc 106 MW – 2016 – Wiatromill

Marszewo – woj. zachodniopomorskie – 50 turbin o łącznej mocy 100 MW – 2013 – Tauron Ekoenergia

Lotnisko – woj. pomorskie – 30 turbin mających łączną moc 94,50 MW – 2015 – PGE Energia Odnawialna

Karścino – woj. zachodniopomorskie – 60 wiatraków o łącznej mocy 90 MW – 2009 – Energa OZE

 

Przyszłość inwestowania w elektrownie wiatrowe w Polsce i na świecie

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej popyt na energię do 2035 roku wzrośnie o 40%.  Energia generowana przez turbiny wiatrowe jest surowcem bezpłatnym i niewyczerpanym, zatem inwestowanie w elektrownie wiatrowe jest projektem o dużym potencjale w wymiarze długoterminowym. Świadomość klimatyczno energetyczna przyczynia się do tego, że wzrasta liczba przedsiębiorstw idących w kierunku zielonej transformacji, co gwarantuje znaczny rynek zbytu. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie we wszystkich sektorach gospodarki: handlu, usługach i gospodarstwach domowych. Szacuje się, że udział energii z odnawialnych źródeł wzrośnie z poziomu 1 do 10%. Reasumując, prężnie rozwijająca się energetyka wiatrowa w Polsce to nowe możliwości inwestowania w elektrownie wiatrowe przez indywidualnych inwestorów. Warto zauważyć, że budowę farm wiatrowych w Polsce finansują banki polskie i zagraniczne, które zgodnie twierdzą, że przyszłość będzie należała do energii wiatrowej i słonecznej.  

Elektrownie wiatrowe na świecie

Na całym świecie prowadzone  są działania mające na celu upowszechnienie energii odnawialnej. Rosnące ceny energii i konieczność redukcji gazów cieplarnianych spowodowały, że intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki wiatrowej uznano za światowy priorytet gospodarczy. Inwestowanie w farmy wiatrowe umożliwia wniesienie własnego wkładu w ochronę środowiska naturalnego z jednoczesnym czerpaniem zysku ze sprzedaży energii. 

Smog nadal jest naszym wrogiem, więc energetyka odnawialna to konieczność, a inwestycje ekologiczne umożliwiają wniesienie wkładu w zdrowszą przyszłość z możliwością generowania atrakcyjnych stóp zwrotu długoterminowo.

Według Państwowego Instytutu Ekonomicznego światowy rynek farm o mocy do 100 kW do 2025 roku może osiągnąć wartość 907,3 mln dolarów wobec 563,8 mln dolarów w 2019 roku. Moc elektrowni wiatrowych stale rośnie.

W samej Europie w 2019 r. zainstalowano 15,4 GW nowej mocy wiatrowej, czyli o 27% więcej niż w 2018 r. Ponad połowę nowej mocy zainstalowano w 4 krajach: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i Szwecji. W minionym roku Dania miała największy udział w produkcji energii wiatrowej (48%), zaraz za nią uplasowały się Irlandia (33%) i Portugalia (27%). Na świecie w 2019 roku największy postęp w produkcji energii wiatrowej poczyniły Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylia i Indie.

 

Elektrownie wiatrowe, jako realny krok do bardziej zielonej przyszłości

Elektrownie wiatrowe to ekologiczne przedsięwzięcie, które w perspektywie długoterminowej ma za zadanie wygenerować zysk i zwiększyć swoją wartość. Dodatkowo odnawialne źródła energii z uwagi na to, że przyczyniają się do ochrony środowiska mają ogromny potencjał i stanowią przyszłość sektora energetycznego. Instalacja elektrowni wiatrowych oprócz transformacji gospodarczych, stanowi także atrakcyjny potencjał inwestycyjny. Inwestorzy kupujący udziały w elektrowniach wiatrowych czerpiąc zyski ze sprzedaży energii i wzrostu wartości elektrowni mają realny wpływ na ochronę środowiska i zieloną przyszłość kolejnych pokoleń.

DOinwestuj.pl proponuje swoim klientom inwestowanie w elektrownie wiatrowe poprzez zakup udziałów w konkretnych projektach generujących realną stopę zwrotu.  Inwestowanie w elektrownie wiatrowe zapewnia dochód pasywny bez angażowania inwestora oraz zabezpieczenie przed rosnącą inflacją. Więcej szczegółów na temat inwestowania w elektrownie wiatrowe już od 42 000 złotych na stronie: https://www.doinwestuj.pl/category/elektrownie-wiatrowe .


Data publikacji: 2021-01-25