Elektrownie słoneczne

Elektrownie słoneczne

Inwestycje w elektrownie słoneczne przynoszące zysk od 9% do 16% w skali roku

Bezobsługowa inwestycja - Inwestor nie jest zaangażowany w zarządzanie, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej

Inwestowanie w elektrownie słoneczne to wygodny sposób lokowania kapitału, który cieszy się rosnącą popularnością – nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również prywatnych inwestorów, będących osobami fizycznymi. W wyniku zaiwestowania w elektrownię słoneczną Inwestor czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej. Za obsługę i administrację elektrowni słonecznej odpowiedzialny jest operator.


Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w elektrownię słoneczną oraz zastosowaniu nowych technologii inwestycja będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu. Specyfika urządzeń elektrowni słonecznej oraz brak mechanizmów minimalizują ryzyko awarii urządzeń. Strategia długoterminowa zakłada repowering instalacji po 29 latach, czyli wymianę paneli fotowoltaicznych na nowe i wydajniejsze przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość inwestycji może dodatkowo wzrosnąć.

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistym powodem inwestowania w elektrownie słoneczne jest wzrost ceny energii elektrycznej, która podrożała w poprzednich latach kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce z roku na rok rośnie. Korzystne zmiany promujące energetykę fotowoltaiczną wprowadzone w ustawie o OZE powodują, że elektrownie słoneczne stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi bezpieczne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

Zaloguj się, zadzwoń lub napisz, aby poznać pełną ofertę inwestycji już od 50 000 zł


           LOGOWANIE          
          


       tel. 22 35 08 333                

 biuro@doinwestuj.pl