Farma fotowoltaiczna 1,63 MW - zysk 14%

  • DO-1-63M-21
  • Dostępność: Brak Brak  (0 x szt.)
  • Cena brutto: 8 487 000,00 zł / szt. 6 900 000,00 zł / szt.

  • szt.

Sprzedam farmę fotowoltaiczną o mocy 1,63 MW. 

Cena całej farmy fotowoltaicznej: 6 900 000 zł + VAT

Prognozowana rentowność w skali roku: 14%. 

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 966 000 zł + VAT.

 

Sprzedaż farm fotowoltaicznych. Rentowność 14% rocznie


Bezobsługowa i bezpieczna inwestycja polegająca na budowie pod klucz farmy fotowoltaicznej. Nabywca nie jest zaangażowany w zarządzanie spółką, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

 

OPIS INWESTYCJI W FARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ

Inwestycja polega na budowie pod klucz farmy fotowoltaicznej o mocy 1,63 MW w woj. dolnośląskim

Inwestycja wiąże się z zakupem projektu i budowie pod klucz elektrowni fotowoltaicznej, eksploatacji i zarządzania nią. Inwestor stając się właścicielem farmy fotowoltaicznej i czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną, farma będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji. 

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistymi powodami  inwestowania w elektrownie fotowoltaiczne są wzrosty ceny Zielonych Certyfikatów oraz energii elektrycznej, która podrożała w poprzednich latach kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce rośnie z roku na rok. Korzystne zmiany promujące energetykę fotowoltaiczną wprowadzone w ustawie o OZE powodują, że farmy fotowoltaiczne stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi bezpieczne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

 

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W FARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ

- kupujesz ekologiczną farmę fotowoltaiczną o mocy 1,63 MW

- inwestycja polega na zakupie gotowej farmy PV wraz z uzgodnionymi warunkami odbioru energii elektrycznej i budowie elektrowni przez profesjonalnego operatora

- otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana rentowność 14% w skali roku

- jeśli zmienisz plany masz prawo do sprzedaży elektrowni fotowoltaicznej w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie spółką, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu

 

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

- Inwestor zostaje właścicielem majątku farmy fotowoltaicznej

- inwestycja w konkretny majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- udział w spółce organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

 

ZALETY INWESTOWANIA W FARMY FOTOWOLTAICZNE

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie paneli PV i urządzeń najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- system wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych

- w przyszłości możliwość zwiększenia rentowności dzięki umowie PPA z odbiorcą, koncesji na obrót energią oraz innym projektom podnoszącym opłacalność inwestycji.

- inwestycja oparta o udziały w przedsiębiorstwie, które są dziedziczone i mogą być sprzedane lub darowane

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

CENA SPRZEDAŻY FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

Przedmiotem sprzedaży jest farma fotowoltaiczna o mocy 1,63 MW w woj. dolnośląskim. Projekt posiada uzgodnione warunki odbioru energii elektrycznej oraz pozwolenie na budowę.

Cena gotowej farmy fotowoltaicznej: 6 900 000 zł + VAT

Prognozowana rentowność w skali roku: 14 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 966 000 zł + VAT

Prognozowana rentowność jest obliczona na podstawie danych o średnim nasłonecznieniu w miejscu lokalizacji, aktualnych kosztach utrzymania elektrowni oraz aktualnej cenie sprzedaży energii na giełdzie.

 

 

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.


Szczegółowe informacje o inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne:
tel. 22 350 80 54
biuro@doinwestuj.pl