Farmy wiatrowe

Farmy wiatrowe

Inwestycje w farmy wiatrowe przynoszące zysk od 12% do 16% w skali roku

Bezobsługowa inwestycja - Inwestor nie jest zaangażowany w zarządzanie, pobiera natomiast zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej

Inwestowanie w farmy wiatrowe to wygodny sposób lokowania kapitału, który cieszy się rosnącą popularnością – nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również prywatnych inwestorów, będących osobami fizycznymi. W wyniku zaiwestowania w farmę wiatrową Inwestor czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej. Za obsługę i administrację farmy wiatrowej odpowiedzialny jest operator.

Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w farmę wiatrową oraz zastosowaniu nowych technologii inwestycja będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu. Strategia długoterminowa zakłada cykliczną wymianę turbiny na nową, nowocześniejszą i wydajniejszą przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość inwestycji może dodatkowo wzrosnąć.

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistym powodem inwestowania w farmy wiatrowe jest wzrost ceny energii elektrycznej, która podrożała w poprzednich latach kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce z roku na rok rośnie. Korzystne zmiany promujące energetykę odnawialną wprowadzone w ustawie o OZE powodują, że farmy wiatrowe stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi bezpieczne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

Zaloguj się, zadzwoń lub napisz, aby poznać pełną ofertę inwestycji już od 50 000 zł


           LOGOWANIE          
          


       tel. 22 35 08 333                

 biuro@doinwestuj.pl