Oleśnica

Oleśnica

Inwestycja w elektrownię fotowoltaiczną przynoszącą zysk od 9% do 11% w skali roku

Przedmiotem inwestycji jest istniejąca farma słoneczna koło Oleśnica o mocy 1,92 MW już działająca i produkująca energię

Inwestowanie w elektrownie fotowoltaiczne to wygodny sposób lokowania kapitału, który cieszy się rosnącą popularnością – nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również prywatnych inwestorów, będących osobami fizycznymi. W wyniku zaiwestowania w elektrownię fotowoltaiczną Inwestor czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej. Za obsługę i administrację elektrowni fotowoltaicznej odpowiedzialny jest operator.


Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną oraz zastosowaniu nowych technologii inwestycja będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu. Specyfika urządzeń elektrowni fotowoltaicznej oraz brak mechanizmów minimalizują ryzyko awarii urządzeń. Strategia długoterminowa zakłada repowering instalacji po 29 latach, czyli wymianę paneli fotowoltaicznych na nowe i wydajniejsze przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość inwestycji może dodatkowo wzrosnąć.

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistym powodem inwestowania w elektrownie fotowoltaiczne jest wzrost ceny energii elektrycznej, która podrożała w poprzednich latach kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce z roku na rok rośnie. Korzystne zmiany promujące energetykę fotowoltaiczną wprowadzone w ustawie o OZE powodują, że elektrownie fotowoltaiczne stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi bezpieczne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

Zaloguj się, zadzwoń lub napisz, aby poznać pełną ofertę inwestycji już od 65 000 zł


           LOGOWANIE          
          


       tel. 22 35 08 333                

 biuro@doinwestuj.pl