Zduńska Wola

Zduńska Wola

INWESTYCJA W ISTNIEJĄCĄ ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ GENERUJĄCĄ ZYSKI NA POZIOMIE 16% ROCZNIE

Przedmiotem inwestycji jest budowana elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW w okolicy miejscowości Zduńska Wola

Operator elektrowni zajumueje się eksploatacją i zarządzaniem. Inwestor elektrowni wiatrowej czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Inwestowanie w elektrownie wiatrowe to wygodny sposób lokowania kapitału, który cieszy się rosnącą popularnością – nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również prywatnych inwestorów, będących osobami fizycznymi. W wyniku zaiwestowania w elektrownię wiatrową Inwestor czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej. Za obsługę i administrację elektrowni wiatrowej odpowiedzialny jest operator.

Dzięki korzystnej cenie zakupu urządzenia, spółka będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji, ani finansowania bankowego. Strategia długoterminowa zakłada cykliczną wymianę turbiny na nową, nowocześniejszą i wydajniejszą przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość spółki może dodatkowo rosnąć.

Zaloguj się, zadzwoń lub napisz, aby poznać pełną ofertę inwestycji już od 48 000 zł


           LOGOWANIE          
          


       tel. 22 35 08 333                

 biuro@doinwestuj.pl