Farma fotowoltaiczna 0,96 MW - zysk 12%

  • LU-EF-1M-24
  • Dostępność: Jest Jest  (1 x szt.)

  • Cena brutto: 5 535 000,00 zł / szt. 4 500 000,00 zł / szt.

  • szt.

Sprzedam farmę fotowoltaiczną o mocy 0,96 MW. 

Cena całej farmy fotowoltaicznej: 4 500 000 zł.  

Prognozowana rentowność w skali roku: 12 %.   

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 540 000 zł.  
FARMA FOTOWOLTAICZNA NA SPRZEDAŻ


Bezobsługowa i bezpieczna inwestycja polegająca na zakupie projektu farmy fotowoltaicznej i zleceniu budowy elektrowni pod klucz. Nabywca nie będzie zaangażowany w proces budowy farmy to zadanie generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego. Nabywca odbierze gotową farmę i będzie pobierał zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

 

OPIS INWESTYCJI W FARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ

Inwestycja polega na zakupie projektu farmy fotowoltaicznej i zleceniu wybudowanie elektrowni o mocy 0,96 MW w woj. lubelskim. Projekt posiada pozwolenie na budowę oraz umowę przyłączeniową z energetyką. Deweloper wybuduje farmę fotowoltaiczną pod klucz.

Inwestor stając się właścicielem farmy fotowoltaicznej czerpie zyski z produkcji energii elektrycznej.

Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną, farma będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji. 

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistymi powodami  inwestowania w elektrownie fotowoltaiczne są wzrosty ceny Zielonych Certyfikatów oraz energii elektrycznej, która podrożała w poprzednich latach kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce rośnie z roku na rok. Korzystne zmiany promujące energetykę fotowoltaiczną wprowadzone w ustawie o OZE powodują, że farmy fotowoltaiczne stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi bezpieczne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

 

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W FARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ

- kupujesz ekologiczną farmę fotowoltaiczną o mocy 0,96 MW

- inwestycja polega na zakupie projektu farmy fotowoltaicznej i zleceniu wybudowania elektrowni pod klucz

- otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana rentowność 12% w skali roku

- jeśli zmienisz plany masz prawo do sprzedaży elektrowni fotowoltaicznej w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o zarządzanie spółką, ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu

 

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

- Inwestor zostaje właścicielem majątku farmy fotowoltaicznej

- inwestycja w konkretny majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- pełna własność farmy daje swobodę zarządzania i decydowania

 

ZALETY INWESTOWANIA W FARMY FOTOWOLTAICZNE

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

- przedsięwzięcie może funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki cyklicznym wymianom sprzętu

- zastosowanie paneli PV i urządzeń najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

- rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- system wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych

- w przyszłości możliwość zwiększenia rentowności dzięki umowie cPPA z odbiorcą, koncesji na obrót energią oraz innym projektom podnoszącym opłacalność inwestycji.

- Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się właścicielem całego majątku spółki

- ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego.

 

CENA SPRZEDAŻY FARMY ORAZ ZYSK I RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI

Przedmiotem sprzedaży jest zakup projektu farmy fotowoltaicznej i zlecenie generalnego wykonastwa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,96 MW w woj. lubelskim. Projekt posiada pozwolenie na budowę oraz umowę przyłączeniową z energetyką. Deweloper wybuduje farmę pod klucz.

Cena gotowej farmy fotowoltaicznej: 4 500 000 zł

Prognozowana rentowność w skali roku: 12 %

Prognozowany zysk roczny z inwestycji: 540 000 zł

Prognozowana rentowność jest obliczona na podstawie danych o średnim nasłonecznieniu w miejscu lokalizacji, aktualnych kosztach utrzymania elektrowni oraz aktualnej cenie sprzedaży energii na giełdzie.


TERMINY PŁATNOŚCI

20% - płatność przy podpisaniu umowy 

70% - płatność w równych ratach w trakcie budowy farmy PV

10% - płatność po zakończeniu budowyw farmy PV


TERMINY REALIZACJI BUDOWY

Uruchomienie farmy PV - II kwartał 2024

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.


Szczegółowe informacje o inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne:
tel. 22 35 08 333
biuro@doinwestuj.pl