miniFarma fotowoltaiczna - zysk 13,7%

  • DO-EF-50-GD
  • Dostępność: Jest Jest  (1 x szt.)

  • Cena brutto: 282 900,00 zł / szt. 230 000,00 zł / szt.

  • szt.

Inwestycja w indywidualną miniFARMĘ fotowoltaiczną. 

Cena farmy PV: 230 000 zł netto. 

Roczna szacowana produkcja energii elektrycznej: 46 000 kWh. 

Prognozowany przychód roczny z inwestycji: 34 300 zł. 

Prognozowana stopa zwrotu po uwzględnieniu kosztów i amortyzacji: 13,7 %.  

 

INWESTYCJA W INDYWIDUALNĄ miniFARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ PRZYNOSZĄCA ZYSKI NA POZIOMIE 13,7% ROCZNIE


NIE POTRZEBUJESZ TERENU, ABY INWESTOWAĆ W ZIELONĄ ENERGIĘ I CZERPAĆ ZYSKI ZE SPRZEDAŻY PRĄDU
MY ZAPEWNIAMY ODPOWEDNI GRUNT DLA CIEBIE

Bezpieczna inwestycja polegająca na zakupie całej miniFARMY PV posadowionej na gruncie dzierżawionym. Inwestor zakupuje miniFARMĘ oraz podpisuje umowę dzierżawy działki, na której jest wybudowana instalacja fotowoltaiczna. Nabywca farmy nie jest zaangażowany w proces budowy, otrzymuje gotową, ogrodzoną farmę i pobiera zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

OPIS INWESTYCJI W miniFARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ

Inwestycja polega na budowie miniFARMY fotowoltaicznej produkującej 46 MWh energii elektrycznej rocznie. Projekt jest już w trakcie realizacji. Termin realizacji to I kwartał 2025.

Inwestycja jest tak zwanym gotowcem  inwestycyjnym. Inwestor nabywa wybudowaną pod klucz elektrownię fotowoltaiczną oraz podpisuje umowę dzierżawy gruntu. Nabywca stając się właścicielem farmy słonecznej czerpie zyski z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej przez 29 lat.

Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w miniFARMĘ fotowoltaiczną, elektrownia będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, bez korzystania z systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dotacji, ani finansowania bankowego. Strategia długoterminowa zakłada repowering instalacji po 29 latach, czyli wymianę paneli fotowoltaicznych na nowe i wydajniejsze przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość farmy może dodatkowo wzrosnąć.

Elementem stymulującym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii są rosnące wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Natomiast rzeczywistymi powodami  inwestowania w farmy fotowoltaiczne są wzrosty ceny Zielonych Certyfikatów oraz energii elektrycznej, która podrożała w poprzednich latach kilkukrotnie, a jej zużycie w gospodarce z roku na rok rośnie. Korzystne zmiany promujące energetykę fotowoltaiczną wprowadzone w ustawie o OZE powodują, że farmy fotowoltaiczne stają się atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi, generującymi bezpieczne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

 

MODEL BIZNESOWY INWESTYCJI W miniFARMĘ PV

- kupujesz indywidualną elektrownię fotowoltaiczną produkującą średnio rocznie 46 MWh energii elektrycznej

- podpisujesz umowę dzierżawy terenu na okres 29 lat

- otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. Prognozowana stopa zwrotu to 13,7 % w skali roku 

- uzyskujesz możliwość zwrotu podatku VAT oraz amortyzacji miniFARMY stawką 10% rocznie

- jeśli zmienisz plany - masz prawo do sprzedaży farmy w każdym momencie trwania inwestycji

- nie martwisz się o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie profesjonalnego operatora

 

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI W miniFARMY PV

- Inwestor zostaje w 100% właścicielem miniFARMY fotowoltaicznej

- jest to inwestycja w konkretny majątek, który można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

- farma fotowoltaiczna wykonana z dobrych podzespołów np. inwertery Sofar Solar lub Huawei, panele solarne Longi Solar lub Risen, technologii half-cut

- instalacja farmy słonecznej składa się z elementów objętych długoletnią gwarancją producenta, np. panele słoneczne - 25 lat, inwertery - 10 lat, konstrukcja - 10 lat

- ubezpieczenie farmy gwarantuje w przypadku zdarzeń losowych odszkodowanie utraconych korzyści 

 

ZALETY INWESTOWANIA W miniFARMY FOTOWOLTAICZNE

- nie ma potrzeby posiadania działki, my organizujemy grunt pod dzierżawę lub na własność

- Inwestor staje się właścicielem farmy fotowoltaicznej w 100%

- możliwość zwrotu podatku VAT oraz amortyzacja stawką roczną 10%

- atrakcyjny dochód pasywny dla Inwestora

- niski próg wejścia już od 200 000 zł

- zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim czasie

- zastosowanie paneli PV i urządzeń najlepszych producentów na świecie

- wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost cen sprzedaży prądu

- system wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych

- ochrona środowiska w tym jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego

 

CENA SPRZEDAŻY ORAZ ZYSK I RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI

Przedmiotem sprzedaży jest gotowa miniFARMA fotowoltaiczna produkująca 46 MWh energii elektrycznej rocznie

Cena farmy PV na gruncie dzierżawionym: 230 000 zł netto + 23% VAT

W cenie farmy PV uwzględniono:
- kompletną instalację fotowoltaiczną
- pozyskanie działki spełniającej warunki
- podpisanie umowy dzierżawy
- ogrodzenie działki
- monitoring video i transmisja danych do ochrony
- przygotowanie gruntu
- wykonanie projektu
- uzyskanie warunków przyłączenia do sieci
- wykonanie przyłącza energetycznego do 200 m długości
- podpisanie umowy na sprzedaż energii

Roczna szacowana produkcja energii elektrycznej: 46 000 kWh

Prognozowany przychód roczny z inwestycji: 32 957 zł

Prognozowana stopa zwrotu w skali roku po uwzględnieniu kosztów i amortyzacji: 13,7 %


Możliwość zwrotu podatku VAT oraz amortyzacji stawką 10%Prognozowana rentowność obliczona jest na podstawie danych o średnim nasłonecznieniu w miejscu lokalizacji, aktualnych kosztach utrzymania elektrowni oraz średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej za ostatni rok. Analiza przeprowadzona została dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

 
Inne warianty sprzedaży:

- miniFARMA PV na Twoim gruncie: 200 000 zł netto


- miniFARMA PV na zakupionej dla Ciebie działce: 260 000 zł netto

 

TERMINY REALIZACJI BUDOWY

Rozpoczęcie budowy – IV kwartał 2024

Zakończenie budowy – I kwartał 2025

 

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

46 000 zł - 7 dni od dnia podpisania umowy (20% wartości inwestycji)

100%  - 7 dni od dnia rozpoczęcia budowy przyłącza energetycznego

 

 

Szczegółowe informacje o inwestycji w farmę PV:
tel. 22 35 08 333
biuro@doinwestuj.pl


Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Zyski generowane przez farmy fotowoltaiczne lub elektrownie wiatrowe są bezpośrednio związane z cenami energii elektrycznej. W przypadku chęci wyjścia z inwestycji jest możliwość sprzedaży farmy na wolnym rynku lub powierzenie tej czynności wyspecjalizowanym podmiotom. Szczegółowe warunki naliczania i wypłaty zysków, informacje o ryzyku, a także warunki współpracy regulują umowy inwestycyjne. Rekomendujemy świadome inwestowanie.