Inwestowanie w zieloną energię, czyli odnawialne źródła energii

Na czym polega inwestycja w mini farmę fotowoltaiczną generującą zyski na poziomie 13-16% w skali roku?

Inwestowanie w zieloną energię stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Zielona energia generowana przez farmy wiatrowe, słoneczne, biomasę czy źródła geotermalne jest postrzegana nie tylko jako energia przyszłości, ale również jako inteligentna inwestycja w przyszłość. Inwestowanie w zieloną energię ma więc potencjał przynoszenia wysokich zysków przyczyniając się do globalnego trendu transformacji energetycznej w trosce o środowisko i przyszłe pokolenia, bo jak wszyscy wiemy nie ma planety B.

Mini farmy słoneczne, jako prosty i rentowany sposób inwestowania w przyszłość energetyczną i zieloną energię

Jednym ze sposobów inwestowania w zieloną energię a tym samym inwestowania w przyszłość jest zakup mini farmy fotowoltaicznej. W przypadku mini farmy fotowoltaicznej źródło energii odnawialnej jest nieograniczone i odnawialne, co pozwala na stały i długoterminowy zarobek z inwestycji. Inwestycja jest bezobsługowa, co oznacza że inwestor nie jest zaangażowany w realizację instalacji fotowoltaicznej i załatwianie koniecznych formalności. Dodatkowo korzystanie z energii słonecznej zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń atmosferycznych, co przyczynia się do ochrony środowiska.

Na czym polega inwestycja w mini farmę fotowoltaiczną?

Inwestycja w zieloną energię, a w tym przypadku mini farmę fotowoltaiczną polega na podpisaniu umowy na realizację instalacji PV oraz podpisaniu umowy zakupu lub dzierżawy działki, na której posadowiona jest mini farma fotowoltaiczna. Inwestor powierza wykonawcy załatwienie wszystkich formalności i realizację instalacji fotowoltaicznej, a po wybudowaniu pobiera zyski generowane ze sprzedaży energii elektrycznej.

Ile kosztuje mini farma fotowoltaiczna?

Inwestycja w mini farmę na gruncie dzierżawionym to koszt 230 000 złotych netto. Mini farma produkuje ok. 46 MWh energii elektrycznej rocznie. Prognozowany przychód roczny z mini famy to 34 300 złotych, co stanowi stopę zwrotu w wysokości 14% po uwzględnieniu kosztów i amortyzacji. Należy także wspomnieć, że w przypadku inwestycji w mini farmę inwestor może ubiegać się o zwrot podatku VAT oraz zastosować amortyzację stawką roczną 10%. To wymierne korzyści związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub spółki.

Kupując mini farmę inwestor staje się właścicielem farmy fotowoltaicznej w 100%. Generowana energia stanowi atrakcyjny dochód pasywny dla inwestora. W porównaniu do innych produktów inwestycyjnych dostępnych na rynku próg wejścia w tego typu inwestycję jest stosunkowo niski, a generowane stopy zwrotu utrzymują się na wysokim poziomie.

Wzrost cen sprzedaży prądu a opłacalność inwestycji w zieloną energię

Jednym z głównych czynników decydujących o opłacalności inwestycji w farmy fotowoltaiczne jest cena energii. Rosnący popyt na energię, a w szczególności na energię odnawialną wpływa na stabilność cen energii i zwiększa opłacalność inwestycji. Dodatkowo system wsparcia dla farm fotowoltaicznych oraz wytyczne EU dotyczące priorytetowego odkupu energii ze źródeł odnawialnych  zwiększa bezpieczeństwo inwestycji i zwiększa zaufanie inwestorów.

Zielona energia to przyszłość energetyczna 

Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa prowadzi do większego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Nie tylko osoby prywatne, ale przede wszystkim firmy w trosce o środowisko uczestniczą  w procesie transformacji energetycznej widząc w nim zarówno korzyści ekologiczne, społeczne, jak również ekonomiczne. Tak więc inwestowanie w zieloną energię ma potencjał generowania zysków finansowych jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju.

Podążając za globalnym trendem transformacji energetycznej stworzyliśmy dla naszych klientów ofertę inwestycyjną z wysoką stopą zwrotu i realnym wpływem na redukcję śladu węglowego. Inwestując w energię słoneczną, w postaci mini farmy fotowoltaicznej zarabiamy od 10% do 16% w skali roku, dorzucając tym samym do naszego portfela inwestycyjnego bezobsługową inwestycję generującą pasywny zysk.

Aktualnie w ofercie dostępne są inwestycje w elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne. W zależności od posiadanego kapitału inwestor może wybrać odpowiednią dla siebie inwestycję ze zwrotem od 10% do 16% w skali roku. Zysk generowany ze sprzedaży energii wypłacany jest najczęściej co dwa miesiące i uzależniony jest od cen rynkowych energii. Rosnące zapotrzebowanie na energię na całym świecie wpływa na bezpieczeństwo inwestycji w zieloną energię, której odkup jest priorytezowany w Europie i na świecie. Należy pamiętać, że technologie produkcji zielonej energii wciąż się rozwijają, co oznacza, że w przyszłości odnawialne źródła energii będą jeszcze ważniejszym czynnikiem na rynku. Inwestowanie w odnawialne źródła energii to globalny trend, który przynosi zyski inwestorom przy jednoczesnym zachowaniu etycznego aspektu inwestowania. Inwestowanie w odnawialne źródła energii wspiera transformację energetyczną, a ze względu na coraz większe zaangażowanie rządów wielu państw w tej kwestii, generuje znaczny zysk dla inwestora.

Jeśli myślisz o dywersyfikacji swojego portfela i inwestowaniu w odnawialne źródła energii, zachęcamy do zapoznania się z ofertą mini farm fotowoltaicznych. Głównymi argumentami przemawiającymi za tą ofertą jest fakt, że inwestor nie musi być posiadaczem działki ponieważ to my zorganizujemy odpowiedni grunt i wybudujemy dla niego mini farmę. Inwestor nie jest również zaangażowany w załatwianie formalności i sprzedaż prądu, to zadanie profesjonalnego operatora. Zapoznaj się ze szczegółami oferty link